Kesätyövalvonta: Nuorella työntekijällä on oikeus saada opastusta ja ohjausta

Mediatiedote 19.9.2022

Työsuojelutarkastajat tarkastivat kesän aikana yli 250 kaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan kesätyöpaikkaa. Kehotuksia työnantajille annettiin työterveyshuollosta ja kokonaan puuttuneista työvuoroluetteloista. Tämän vuoden valvonnassa nousi esiin myös perehdytys. Nuori työntekijä tulee aina perehdyttää työhönsä työsuhteen alussa. Tästä hyötyy myös työnantaja.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa työnantajia nuorten perehdyttämisestä työsuhteen alussa. Hyvin toteutettu perehdyttäminen auttaa nuorta oppimaan työtehtävät nopeammin. Virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Perehdyttäminen myös vähentää nuoren stressiä ja auttaa häntä pääsemään osaksi työyhteisöä. Myös työteho ja työn laatu paranevat, kun työntekijä tietää tehtävänsä ja vastuunsa.

”Nuorten perehdyttämisessä työnantajan on tärkeää huomioida työntekijän yksilölliset edellytykset. Nuoren osaaminen ja kokemus pitää selvittää, koska niiden perusteella määritellään perehdyttämisen kesto ja laajuus. Työpaikalla pitäisi olla ajantasainen perehdyttämissuunnitelma ja -aineisto. Tätä arvioidaan esimerkiksi työtapaturman sattuessa”, neuvoo työsuojelutarkastaja Juho Loukiala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Nuorelle työntekijälle on kerrottava riittävän tarkasti, että hänen odotetaan noudattavan työnantajan antamia ohjeita ja työpaikan pelisääntöjä, poistavan mahdollisuuksien mukaan työpaikan vikoja ja puutteellisuuksia ja ilmoittavan niistä työnantajalle. Lisäksi hänet on opastettava käyttämään tarpeellisia henkilönsuojaimia ja työhön sopivaa vaatetusta sekä myös käyttämään ohjeiden mukaisesti koneita ja laitteita.

Työterveyshuollon asiakirjat puuttuivat, työvuorolistan sai liian myöhään

Kesän aikana tähän mennessä tarkastetuista 250 kesätyöpaikasta 89:ssä oli puutteita työterveyshuoltoon liittyvissä velvollisuuksissa ja 27:ssä työpaikassa työterveyshuoltoa ei ollut järjestetty ollenkaan. Näitä työpaikkoja on nyt velvoitettu järjestämään työterveyshuolto, ja työsuojelutarkastajat jälkivalvovat, että näin tapahtuu.
”Perehdytykseen kuuluu myös se, että kesätyöntekijälle kerrotaan, miten työterveyshuolto on järjestetty ja mitä palveluita se sisältää. Työnantajan on tärkeää miettiä, miten työterveyshuollosta kerrotaan nuorelle. Työpaikalla tulee olla nähtävillä työterveyshuollon asiakirjat, joista käy ilmi esimerkiksi työterveyshuollon yhteystiedot”, muistuttaa Juho Loukiala.

Työvuoroluetteloissa oli puutteita 32:lla työpaikalla: niitä ei ollut tehty ollenkaan, niistä puuttui työvuoron päättymisen kellonaika tai työntekijät saivat työvuorot tietoonsa liian myöhään.

”Enemmistöllä työvuoroluettelo oli kuitenkin kunnossa, ja ilahduttavan moni työnantaja muisti myös sen, että työvuoroja ei voi perua ilman painavaa syytä”, Loukiala kertoo. ”Aikaisempina vuosina havaittuja työsopimuksia, joissa oli laiton ehto työvuoron perumisesta esimerkiksi sateen sattuessa, ei enää juuri havaittu.”

Työntekijälle pitää antaa kirjallisesti työsuhteen keskeiset ehdot, ja tässä havaitsimme puutteita 31:llä työpaikalla. Haasteita on edelleen myös siinä, että työntekijät eivät saa työtodistusta. Työsuojeluviranomainen saa vuosittain noin tuhat työtodistusta koskevaa yhteydenottoa.

Kesätyötarkastuksia tehtiin lähinnä jäätelökioskeihin, marjamyyntipisteisiin, kesäkahviloihin, ravintoloihin ja erilaisiin myymälöihin. Tarkastuksilla käsiteltiin myös muun muassa työsopimuksia sekä työtilojen järjestystä ja siisteyttä. Uutena ilmiönä havaittiin yksittäisiä tapauksia, joissa työn tekeminen oli järjestetty kevytyrittäjän sopimussuhteella.

Lisätietoja:
Tarkastaja Juho Loukiala, 0295 016 812, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto