Kiepin sahalle tuomio työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 7.12.2022

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään 7.12.2022 tuominnut Mäntyharjulla sijaitsevan Kiepin sahan eli Kieppi Sawmill Oy:n yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiö oli laiminlyönyt velvollisuuttaan selvittää sahalla käytetyn tuotantolinjan vaarakohdat ja suojata ne niin, ettei linjalla työskentelystä aiheudu työntekijöille tapaturman vaaraa.

Kieppi Sawmill Oy osti syksyllä 2017 Mäntyharjulla sijaitsevan Kiepin sahan. Oston jälkeen yhtiön ylin johto oli laiminlyönyt velvollisuutensa määritellä sahaa johtamaan palkattujen henkilöiden työsuojeluun liittyvät tehtävät, ja valvoa, että sahan johtajaksi valitut huolehtivat sahan tuotantolinjojen tapaturmavaarojen selvittämisestä ja linjojen suojaamisesta.

Tämän seurauksena sahalla oli jäänyt huomaamatta, että tukinkääntäjän ketjukuljettimella oli ollut suojaamaton nielu, johon työntekijöiden kädet olisivat voineet joutua linjan ollessa käynnissä.  Myös tukinkääntäjän kulkusillalla oli ilman kaidetta ollut aukko, josta työntekijöillä oli ollut putoamisvaara maahan.

Nämä työturvallisuuspuutteet olisi huomattu, jos sahalle olisi tehty lain edellyttämä järjestelmällinen vaarojen selvittäminen. Sahan johtajiksi tulleet henkilöt eivät kuitenkaan olleet tehneet työn vaarojen selvittämistä, koska yhtiön johto ei ollut määritellyt sitä heidän tehtäväkseen. Tämän vuoksi käräjäoikeus tuomitsi yhtiölle 8 000 euron yhteisösakon. 

Syyttäjä ei nostanut syytteitä työturvallisuusrikoksesta sahan johtajina toimivia henkilöitä kohtaan, koska he olivat toimineet sahan johtajina vain muutamia viikkoja. Näin ollen oikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta vain yhteisösakon.

Käräjäoikeus tuomitsi yhteisösakon niin sanotussa tunnustamisoikeudenkäynnissä. Tämä tarkoittaa, että syyttäjä oli syytteen nostettuaan neuvotellut ja sopinut yhtiön kanssa, että syyttäjä luopuu osasta syytekohtia ja vaatii pienemmän yhteisösakon. Vastineeksi yhtiö tunnustaa työturvallisuusrikoksen käräjäoikeudessa pidettävässä tunnustamisoikeudenkäynnissä. Tällainen syyttäjän ja vastaajan välinen syyteneuvottelu on nykyään mahdollista, ja sen hyötynä on, että varsinainen oikeudenkäynti voidaan jättää pitämättä.

Käräjäoikeus julisti tuomion tänään 7.12. pidetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä ja antaa tuomion kirjallisena myöhemmin. Käräjäoikeuden asianumero on R 22/339.   

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen muistuttaa, että yhtiön ylimmällä johdolla on lakisääteinen velvollisuus määritellä yhtiön esihenkilöinä toimivien työsuojeluun liittyvät tehtävät, huolehtia, että heillä on riittävä työsuojeluosaaminen sekä valvoa, että he huolehtivat heille annetuista tehtävistä.    

Lisätietoja
Ylitarkastaja Sampo Pelkonen, 029 501 6995, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue