Kivien sinkoilu räjäytystyömaalla johti sakkoihin työturvallisuusrikoksesta

Mediatiedote 30.12.2020

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi räjäytystyönjohtajan sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Rangaistuksen suuruus on 10 päiväsakkoa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 14.10.2020.

Tapauksessa käräjäoikeus käsitteli räjäytystyömaalla Nurmijärvellä kesällä 2018 esiin tulleita puutteita. Räjäytyksen seurauksena työmaalta sinkosi kiviä hallitsemattomasti. Tästä aiheutui esinevahinkoja ja muuta yleistä vaaraa.

Käräjäoikeus katsoi, että räjäytettävää aluetta ei peitetty määräysten edellyttämällä tavalla. Räjäytyksestä pitää aina laatia räjäytyssuunnitelma. Tässä tapauksessa suunnitelmassa ei määritelty riittävän tarkasti käytettävää peittotapaa, eli niin kutsutun louhetäkkäyksen paksuutta tai riittävyyttä. Räjäytyskohdan peittämiseen käytettiin osittain louhetäkkäystä, mikä osoittautui riittämättömäksi. Lisäksi vaara-alueen laajentaminen olisi ollut tarpeen.

Asiassa todettiin, että kivien lentäminen olisi mahdollisesti ollut estettävissä, jos louhetäkkäystä olisi ollut enemmän. Toteutettu järjestely ei siten ollut riittävän turvallinen. Määräykset muun muassa edellyttävät, että räjäytettävä kohta pitää peittää, jos kivien sinkoilusta voi aiheutua vaaraa. Käräjäoikeus päätyi ratkaisuun, että räjäytystyönjohtaja oli huolimattomuudesta laiminlyönyt velvoitteita toteuttaa räjäytystyö työturvallisuusmääräysten mukaisesti ja siten turvallisesti.

- Räjäytystyössä on kyse erityisen vaarallisesta työstä, joten huolellinen suunnittelu ja työn toteutus ovat merkittävän tärkeitä. Huolellinen suunnittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi ja edistää aina turvallisuuden toteutumista, muistuttaa työsuojelun lakimies Tiia Harainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio asianumero R 20/563. Tuomio on lainvoimainen.

Lisätiedot:

Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
[email protected]