Kolme tapaturmatapausta, joissa oikeus antoi tuomioita työnjohtajille ja yrityksen edustajille

Emma Helenius 6.4.2023 / päivitetty 6.4.2023 09:32

Työn turvallisuus on yksi työntekijöiden tärkeimmistä oikeuksista ja sen merkitys korostuu erityisesti vaarallisissa työtehtävissä, kuten kattotöissä. Valitettavasti monet työtapaturmat johtuvat juuri turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä, mikä saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia. Tämä tulee esiin myös tapauksissa, joissa työntekijät joutuvat putoamisonnettomuuksiin, kuten seuraavissa esimerkeissä. 
 
Usein nämä tapaukset johtavat rikostutkintaan. Ei ole harvinaista, että työnantaja tai työpaikan vastuuhenkilö saavat sakkotuomion turvallisuussäännösten rikkomisesta ja laiminlyönnistä. Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on noudattaa turvallisuusohjeita ja varmistaa työntekijöiden turvallisuus kaikissa tilanteissa.

Tapaus 1: Lumiestekiinnike petti

Kattotyöntekijä oli ollut pesemässä kattoa turvavaljaiden turvaköysi lumiestekiinnikkeeseen kiinnitettynä. Työntekijä oli kiipeämässä kohti katon harjaa vetäen itseään turvaköydestä ylöspäin, kun lumiestekiinnike irtosi asennuksestaan ja työntekijä putosi katolta maahan. 
 
Käräjäoikeus tuomitsi kattotyöyrityksen työnjohtajan ja toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sekä yrityksen yhteisösakkoon. Käräjäoikeus totesi työnjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia putoamissuojauksen suunnittelusta, työn turvallisen toteutuksen ohjeistamisesta sekä siitä, että työntekijöillä oli käytettävissään riittävästi turvallisia kulkuteitä. Oikeus tuomitsi työnjohtajan ja toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta, yritykselle tuomittiin 850 euron yhteisösakko. 

Lue tapauksesta lisää täältä.

Tapaus 2: Työntekijä ei käyttänyt turvavaljaita

Työntekijä oli ollut holvimuotin päällä noin 2,7 metrin korkeudella asentamassa koolauspalkkeja. Työntekijä oli työtä tehdessään pudonnut holvimuotin päältä maahan ja loukannut itsensä. 
 
Työntekijöille oli annettu turvavaljaat käytettäväksi henkilökohtaisena putoamissuojana, mutta loukkaantunut työntekijä ei ollut käyttänyt niitä tapahtumahetkellä. Turvavaljaat olisi ohjeistuksen mukaan tullut kiinnittää yhteisessä käytössä olleeseen putoamissuojalaitteeseen. Kyseistä laitetta ei kuitenkaan ollut nostettu työn alla olleelle holville. Turvavaljaille ei ollut suunniteltu tai osoitettu vaihtoehtoisia kiinnityspisteitä. 
 
Oikeus tuomitsi työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta.

Lue tapauksesta lisää täältä.

Tapaus 3: Turvavaljaiden köyden kiinnityspiste repeytyi

Kaksi työntekijää työskenteli katolla käyttäen putoamissuojauksena turvavaljaita. Valjaat oli kiinnitetty talon katon harjaan reikälevystä tehdyillä lenkeillä, jotka oli ruuvattu kiinni ruodelaudoitukseen. Työn aikana toisen lenkin ruuvikiinnitys repeytyi irti, jolloin toinen asentajista putosi katolta noin viiden metrin matkan maahan ja loukkaantui. 
 
Oikeus tuomitsi rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yritykselle tuomittiin 3 000 euron yhteisösakko.

Lue tapauksesta lisää täältä. 
 
Turvallisuus on aina ensisijainen tavoite työpaikoilla, ja sen merkitys korostuu erityisesti vaarallisissa työtehtävissä. Näissä tapauksissa on erittäin tärkeää varmistaa, että turvallisuusohjeita noudatetaan ja että työntekijöille tarjotaan kaikki tarvittavat varusteet ja ohjeet turvalliseen työskentelyyn. Putoamisonnettomuudet voivat olla vakavia, ja siksi on tärkeää, että kaikki työpaikalla ymmärtävät niiden riskit. Turvallisuus on kaikkien vastuulla, ja sen varmistaminen on sekä työntekijöiden että työnantajien velvollisuus.
 

Emma Helenius

Työsuojelutarkastaja