Korkeakoulun esimies tuomittiin kahden työntekijän seksuaalisesta häirinnästä sakkoihin

Mediatiedote 22.6.2021

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi korkeakoulussa työskennelleen esimiehen työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja palvelusrikoksesta 40 päiväsakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 21.6.2021.

Tapauksessa esimies kohdisti kahteen alaiseensa seksuaalisia tekoja työaikana. Hän ehdotti toiselle työntekijälle suutelua ja halasi tätä pitkään. Toiselle alaiselleen esimies ehdotti seurustelusuhdetta, mistä tämä kieltäytyi. Tämän jälkeen hän antoi alaiselleen heikon suoritusarvioinnin, mikä vaikutti suoraan työntekijän palkan määrään. Käräjäoikeus katsoi heikon suoritusarvioinnin antamisen johtuneen ainakin osittain seurustelusuhteesta kieltäytymisestä. Esimies myös halasi kyseistä alaistaan, puhui tälle vihjailevaan sävyyn ja lähetti tälle vihjailevia viestejä. Esimiehen menettely oli ollut toistuvaa. Tapahtumien takia kummallekin työntekijälle oli aiheutunut terveydellistä haittaa tai vaaraa.

Tehtäviensä ja päätäntävaltuuksiensa johdosta esimiehen katsottiin olevan organisaatiossa sellaisessa asemassa, joka tekee hänestä rikoslaissa tarkoitetun työnantajan edustajan. 

Käräjäoikeus totesi, että työnantajan edustajan olisi tullut tavanomaista harkintaa käyttäen käsittää suoraan alaiseensa kohdistetun suuteluehdotuksen ja halaamisen olevan häiritsevää tai muuten ei-toivottua, vaikkei työntekijä nimenomaisesti ollut kieltänyt esimiestään näin menettelemästä. Käräjäoikeus katsoi, että työnantajan edustajan olisi tullut ymmärtää aiheuttavansa myös toisen alaisensa terveydelle haittaa tai vaaraa ehdotuksillaan ja vihjailevilla viesteillään. Kyseinen työntekijä oli ilmaissut esimiehelleen, että tämän kanssa on mukava tehdä töitä, mutta ei muuta. Käräjäoikeus totesi, että työnantajan edustajan olisi pitänyt ymmärtää menettelynsä olevan ei-toivottua ilman työntekijän uudempaa huomautusta asiasta. Käräjäoikeus katsoi menettelyn täyttävän työturvallisuusrikoksen, työsyrjinnän ja palvelusrikoksen tunnusmerkistöt.

”Kenenkään ei pidä joutua sietämään seksuaalista häirintää työssään. Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisesta kannattaa aina ilmoittaa viranomaisille. Työsuojeluviranomaiseen voi olla yhteydessä myös anonyymisti, ja valvonta aloitetaan vain häirintää kokeneen suostumuksella”, muistuttaa työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Helsingin käräjäoikeuden tuomio, asianumero R 20/6939

Lisätiedot:
Lakimies Laura Kantola, puh. 029 501 6577, [email protected] 
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto