Korona yhdisti viranomaisia henkilönsuojainten valvonnassa

Mediatiedote 29.4.2021

Henkilönsuojainten tarve kasvoi merkittävästi EU-alueella koronaviruksen leviämisen vuoksi keväällä 2020, ja samaan aikaan suojainten saatavuudessa sekä laadussa havaittiin ongelmia eri puolilla Eurooppaa sekä maailmanlaajuisesti. ”Suojaimiin liittyvien haasteiden vuoksi valvontatoimia tarkasteltiin ja tehostettiin viranomaisyhteistyönä sekä samalla pyrittiin edistämään näiden kriittisten suojainten markkinoille pääsyä”, kertoo ylitarkastaja Mari Knuuttila aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualueelta. Viranomaisten valvontayhteistyössä oli AVI:n lisäksi mukana sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Tulli sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Tulli antoi Suomeen saapuvista eristä riskiarvion perusteella tietoa toimivaltaiselle markkinavalvontaviranomaiselle, erityisesti AVIlle ja Fimealle.  ”Tieto tässä yhteydessä tarkoittaa maahantuotavien erien asiakirjoja muun muassa vaatimustenmukaisuustodistuksia, testausraportteja sekä tavaroihin kohdistuvien fyysisten tarkastusten yhteydessä otettuja kuvia tuotteista ja pakkauksista, joiden avulla toimivaltainen markkinavalvontaviranomainen teki omat tarkastelunsa ja varsinaisen ratkaisun erän vaatimustenmukaisuudesta. Nämä kerätyt tiedot lähetettiin AVIen tulliyhteistyöhenkilöille, jotka arvioivat suojaimen vaatimustenmukaisuutta”, ylitarkastaja Mari Knuuttila tarkentaa.

Maalis–joulukuu välisenä aikana viranomaiset arvioivat yhteensä noin 500 suojainlähetystä. Arvioitavissa suojaimissa oli paljon epäselvyyksiä, joiden vuoksi viranomaiset olivat yhteydessä maahantuojiin. Selvittelyjen jälkeen suurin osa suojaimista voitiin vapauttaa markkinoille. ”Yleisin puute oli asianmukaisen testausraportin puuttuminen, jolloin suojausominaisuuksia ei ollut mahdollista todentaa. Noin viisi prosenttia tapauksista johti väliaikaiseen markkinoille luovuttamiskieltoon. Osassa tapauksissa maahantuoja ryhtyi vapaaehtoisiin toimiin suojaimien markkinoilta poistamiseksi”, kertoo ylitarkastaja Mari Knuuttila.

Luovuttamiskiellon jälkeen asian käsittely siirrettiin STM:n käsittelyyn. STM joko vahvisti kieltopäätöksen tai perui AVI:n tekemän päätöksen. Suojainerän saatua kieltopäätöksen suojaimet palautettiin lähettäjälle tai vaihtoehtoisesti suojainerä tuhottiin.  Nämä toimenpiteet tehtiin tullin valvonnassa.

Avien henkilönsuojainten markkinavalvonta 2020

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojaimia, joiden käyttötarkoitus on suojata tuotteen käyttäjää. Ammattikäyttöön tarkoitettujen hengityksensuojainten valvonta kuuluu työsuojeluviranomaisille eli AVI:lle ja STM:lle.

”Koronaepidemian vuoksi markkinoille tuli suuria määriä virukselta suojautumiseen tarkoitettuja henkilönsuojaimia, erityisesti hengityksensuojaimia ja visiirejä. Sen vuoksi AVIen työsuojelun vastuualueet toteuttivat 2020 loppuvuoden aikana hankkeen koronavirukselta suojaavista henkilönsuojaimista”, toteaa ylitarkastaja Mari Knuuttila.

Valtakunnalliseen hankkeeseen osallistui yksitoista tarkastajaa ja siinä tarkastettiin yhteensä 70 suojainta. Valvontakohteina olivat henkilönsuojaimia valmistavat ja/tai maahantuovat yritykset sekä henkilönsuojainten myyntiin erikoistuneet yritykset.

”Lisäksi tarkastimme myös muita henkilönsuojaimia myyviä yrityksiä ja verkkokauppoja. Tämän lisäksi saimme runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta liittyen koronaviruksilta suojaaviin henkilönsuojaimiin. Kaikkiin yhteydenottoihin reagoitiin”, ylitarkastaja Mari Knuuttila sanoo.

STM:n henkilönsuojainten markkivalvonta 2020

Euroopan komission suositukseen (EU) 2020/403 perustuen STM kevensi keväällä 2020 joidenkin koronavirukselta suojaavien henkilönsuojainten vaatimuksia. Tällaisia suojaimia sai myydä vain työntekijöiden suojaamiseen koronavirukselta. Kevennykset koskivat tiettyjä hengityksensuojaimia, silmien- ja kasvojensuojaimia, suojavaatteita ja suojakäsineitä.

STM:ssä käsiteltiin vuoden 2020 kaikkiaan 50 henkilönsuojainten markkinavalvontatapausta, joista valtaosa koski ministeriön linjauksen perusteella markkinoille saatettuja suojaimia. Nämä olivat pääasiassa hengityksensuojaimia (suodattavia puolinaamareita) ja visiirejä. ”Yleisin puute oli asianmukaisen testausraportin puuttuminen, jolloin suojausominaisuuksia ei ollut mahdollista todentaa”, kertoo neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen STM:n työ- ja tasa-arvo-osastolta.

Käsitellyistä tapauksista kieltopäätöksiä oli 33, joista osaan kuului useampia tuotteita. Päätöksistä 11 sisälsi velvoitteen tiedottaa tuotteen markkinoilta poistamisesta jälleenmyyjille ja 26 sisälsi velvoitteen tiedottaa tuotetta ostaneille asiakkaille käytöstä poistamisesta eli takaisinvedosta. Jos päätös ei sisältänyt markkinoilta tai käytöstä poistamista, syynä oli yleensä tuotteen jääminen Tulliin, jolloin sitä ei ollut ehditty saattaa markkinoille.
Lisätiedot:
​​​​​​​Ylitarkastaja Mari Knuuttila, [email protected], p. 0295 018 671
​​​​​​​Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
​​​​​​​​​​​​​​Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, [email protected]
​​​​​​​
Sosiaali- ja terveysministeriö työ- ja tasa-arvo-osasto