Murupolku - Usein kysytty kysymys

Kotihoidon asiakkaan wc on niin pieni, ettei ergonominen työskentely ole mahdollista ja selkäni on kipeytynyt. Mitä voin tehdä asialle?

Fyysinen kuormitus

Työnantajan on huolehdittava, etteivät työntekijät joudu työssään alttiiksi haitalliselle fyysiselle kuormitukselle. On tärkeää, että käsin tehtävien nostojen ja siirtojen vaarat sekä ergonomisen työskentelyn työtavat arvioidaan. Arvioinnissa voidaan hyödyntää asiantuntijoita, esimerkiksi työterveyshuollon työfysioterapeuttia. Työn kuormitusta pystytään yleensä vähentämään työn suunnittelulla ja oikeilla työ- ja apuvälineillä. Saatavilla on apuvälineitä, jotka on tarkoitettu pieniin tiloihin siirtymisen ja peseytymisen avustamiseen. Lisäksi muun muassa ergonomiakoulutus ja parityöskentely voivat olla yksi ratkaisu. Jos työntekijä kuormittuu työssään terveyttä vaarantavalla tavalla, hänen on kerrottava asiasta esihenkilölleen ongelman ratkaisemiseksi.

17.10.2023