Köysiratalaitteistot käytössä myös kesällä – työsuojeluvalvontaa tehdään ympäri vuoden

Mediatiedote 31.5.2021

Hiihtokeskukset ovat laajentaneet toimintaansa laskettelukauden ulkopuolelle, koska mm. alamäkipyöräily on kasvattanut suosiota. ”Tästä on seurannut, että myös köysiratalaitteistojen työturvallisuuteen kohdennetaan valvontaa ympäri vuoden”, kertoo tarkastaja Mikael Söderholm Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Köysiratalaitteistoja pyörittävät yritykset ja muut, kuten kunnalliset toimijat, voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. Useilla toimijoilla köysiratalaitteistojen työturvallisuus on asianmukaisessa kunnossa ja osalla turvallisuusasioissa on parannettavaa. ”Valvonta ja valvontaa tukevat keinot ovat tuottaneet tulosta”, tarkastaja Söderholm toteaa.

Vuosina 2020-21 työsuojeluviranomaiset ovat tehneet noin sata tarkastusta, joissa on tarkastettu köysiratalaitteistojen työturvallisuutta. Huomautuksia asioiden kuntoon laittamiseksi on annettu yhteensä 143. Puutteita on ollut mm. turvakytkimissä ja hätäpysäyttimissä, pylvästyöskentelyssä, turvallisessa pääsyssä ylä- ja ala-asemille sekä uusien työntekijöiden työhön perehdyttämisessä. ”Työnantajilta on myös jäänyt työn vaarojen selvittäminen ja arviointi usein tekemättä”, tarkentaa Söderholm.

Kunnossapitotyön ajaksi turvakytkimiä ei ollut lukittu. Pumppaamojen hätäpysäyttimet eivät olleet työntekijöiden turvallisesti saavutettavissa. Hätäpysäyttimien edellytetään olevan vähintään pumppaamon uloskäynnin välittömässä läheisyydessä.  Hissipylvääseen noustaessa tikkaissa on oltava valjaat ja kaksi köyttä turvahakoineen. Valvontahavaintojen mukaan pylväistä on puuttunut köysien kiinnityspisteitä ja niiden lujuuden varmistaminen on ollut kyseenalaista.  Myöskään pylväästä pelastamista ei ole aina mietitty ja harjoiteltu. Valjastyyppiset putoamissuojaimet ovat saattaneet puuttua ja työntekijöiden perehdytys on ollut pintapuolista.

”Työntekijöiden perehdytyksessä ja dokumentoinnissa on kehitettävää. Myös yksintyöskentelystä on annettu toimintaohjeita. Esimerkiksi normaaleilla valjailla yksintyöskentely ei ole sallittua lähtökohtaisesti ja automaattivaljailla yksintyöskentelyssä täytyy huolehtia mahdollisuudesta avun hälyttämiseen”, tarkastaja Mikael Söderholm sanoo.

Valvonnan havaintojen mukaan parannettavaa on hissipylväästä pelastamisen harjoitusten järjestämisessä, tuolihissivalvojien työhön perehdyttämisessä, moottorikelkkojen käytön opastamisessa ja ajoharjoitusten järjestämisessä uusille työntekijöille sekä riskiarvioinnin perusteella osan moottorikelkkojen varustamisessa ns. alppijarruilla.

Valtakunnallisen hiihtokeskushankkeen valvonnan havaintoja (diat)

Linkki:
Köysiratalaitteistojen turvallisuus

Lisätiedot:
Tarkastaja Mikael Söderholm, p. 0295 018 729, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue