Murupolku - Usein kysytty kysymys

Kuinka minun tulee toimia, jos havaitsen työssäni tapaturmariskin, vaikka tapaturmaa ei vielä olisi sattunut?

Onnettomuuksien ehkäisy

Ilmoita havaitsemasi riski työpaikkasi ohjeiden mukaisesti työnantajan edustajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Jos kokemuksesi ja ammattiosaamisesi riittävät riskin poistamiseen, sinun tulee ryhtyä toimiin vaaran vähentämiseksi. Sinun tulee aina ilmoittaa työnantajalle vaaratekijästä, myös siinä tapauksessa, että olet jo korjannut tapaturmariskin aiheuttaneen vian tai puutteen.

17.10.2023