Kuinka torjut kvartsipölyä rakennustyömailla – koulutuksia tarjolla!

Verkkouutinen 13.6.2023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen asiantuntijat ovat mukana alustajina Rakennusliitto Ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n järjestämissä kvartsipölyn torjuntaan liittyvissä Työturvallisuus on ammattitaitoa -koulutuksissa 23.8.2023 Ylihärmässä Kauhavalla ja 24.8.2023 Jyväskylässä.

”Rakennustyömailla pölyntorjunnan ydin on oikeissa käytännön toimenpiteissä. Kun pölyä torjutaan pölyävissä työvaiheissa oikeilla ja riittävän tehokkailla kohdepoistolaitteilla, osastoinneilla alipaineistuksineen, ilman puhdistuksella ja suojaseinillä ja täydennetään työntekijöiden hengityksensuojaimilla, on torjuntatoimet riittävät”, kertoo Ylihärmän tilaisuudessa puhuva ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Lue Mikko Koiviston blogi aiheesta: Missä mennään kvartsipitoisen pölyn torjunnassa rakennustyömailla?

Työterveyslaitoksen edustaja alustaa tilaisuuksissa kvartsipitoisen pölyn tutkimushankkeesta ja hankkeen tuloksien perusteella toteutetuista ohjeista rakennustyömaille. Yritysten edustajat kertovat millä toimenpiteillä kvartsipitoista pölyä ja rakennuspölyä yleensä kannattaa rakennustyömailla torjua.

Tilaisuuksien jälkeen yleisön on mahdollisuus tutustua rakennuskonevuokraamon kalustoon sekä keskustella rakennuskonevuokraamon edustajan kanssa esille nousseista kysymyksistä.

Koulutustilaisuuksien ohjelmat ja tiedot ilmoittautumisista löydät seuraavista linkeistä:

Ylihärmä 23.8.2023
Jyväskylä 24.8.2023

Lisätietoa aiheesta löytyy Työterveyslaitoksen raprotista Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa (pdf)