Murupolku - Usein kysytty kysymys

Kuinka usein putoamissuojaimet (esim. valjaat) tulee tarkastaa?

Suojaimet työssä

Putoamissuojaimista on toimialakohtaisia säädöksiä. Kaikilla toimialoilla työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi niille on tehtävä tarkastuksia määrävälein.

Aikavälin määrittää suojaimen valmistaja, ja sen voi tarkastaa käyttöohjeesta. Useimmiten tarkastusväli on vuosi, mutta vaativissa olosuhteissa määräaikaistarkastusväli voi olla lyhyempikin. Tarkastuksen voi tehdä vain pätevä henkilö. Jotta työntekijä olisi pätevä tehtävään, hänen tulee olla perehtynyt suojainten rakenteeseen ja käyttöön.

17.10.2023