Murupolku - Usein kysytty kysymys

Kuka voi toimia lähettävän yrityksen edustajana Suomessa?

Lähetetty työntekijä

Henkilö tai yritys, jolla on kelpoisuus toimia lähettävän yrityksen puolesta tuomioistuimessa sekä vastaanottaa tämän puolesta haasteita ja muita viranomaisasiakirjoja. Edustajalla pitää olla Suomessa osoite.

Edustajana voi toimia esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys), tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluja ulkomaisille yrityksille. Mikäli lähetetty työntekijä lähetettäisiin työkomennukselle ulkomailta Suomeen samaan yritysryhmään kuuluvaan yritykseen, edustajana voisi olla Suomessa toimiva yritys. Edustajana voisi toimia myös ulkomaalainen työntekijä, jos työnantaja antaa tämän haltuun vaaditut tiedot.

17.10.2023