Kuljetusyrityksen toimitusjohtajalle sakkoja ajo- ja lepoaikasäädösten rikkomisesta

Mediatiedote 26.4.2022

Satakuntalaisen kuljetusyrityksen toimitusjohtaja tuomittiin 30 päiväsakon sakkorangaistukseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Työsuojelutarkastuksella havaittiin, että yrityksen kuljettajat olivat rikkoneet lukuisia kertoja ajo- ja lepoaikasäännöksiä. Lisäksi yrityksen autoilla oli ajettu ilman kuljettajakorttia eikä piirturilaitteistoa ollut lukittu niin, että kuljettajien yksityisyys ei vaarantuisi.

Työsuojeluviranomainen valvoo kuljetusyritysten ajo- ja lepoaikatieoja sadoilla tarkastuksilla vuosittain. Nyt käsitellyssä tapauksessa valvontaa oli kohdistettu kaikkiin yrityksen käytössä olleisiin ajoneuvoihin ja kuljettajiin. Tarkastuksella havaittiin, että yrityksen ajoneuvoilla oli ajettu lähes 5 000 kilometriä ilman kuljettajakorttia. Tämän lisäksi yrityksen kuljettajat olivat toistuvasti rikkoneet päivittäiseen ajoaikaan ja vuorokausilepoihin liittyviä säännöksiä. Vastuu ajo- ja lepoaika säännösten ja ajopiirturia koskevien säännösten noudattamisesta on jaetusti kuljettajilla ja työnantajalla.

Työsuojelulakimies Aki Eriksson muistuttaa, että työnantaja voi joutua rikosvastuuseen, jos tämä ei toisaalta ohjeista riittävästi oikeasta ajopiirturin käytöstä ja lepoaikojen noudattamisesta ja vastaavasti valvo työntekijöiden ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista. Lisäksi työnantajan on varmistettava, etteivät annetut ajomäärät tai esimerkiksi palkkausmalli kannusta rikkomaan ajo- ja lepoaikasäännöksiä.

​​​​​​​”Työnantajat eivät useinkaan seuraa työntekijöiden ajo- ja lepoaikojen toteutumista, vaikka vastuu siitä on yksiselitteisesti työnantajalla. Rikosseuraamus saattaa yllättää työnantajan, jos tämä on laiminlyönyt velvollisuutensa ja asia nousee esille ensikertaa tarkastuksella,” lakimies Aki Eriksson kertoo.

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 15.3.2022, R 22/321. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Aki Eriksson, puh. +358 0295 018 175, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue