Murupolku - Usein kysytty kysymys

Jos irtisanoudun lomautuksen kestettyä 200 päivää, onko minulla oikeus irtisanomisajan palkkaan?

Lomautus

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua lomautusaikana ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta.

Mikäli lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, kokoaikaisesti lomautetulla työntekijällä on irtisanouduttuaan oikeus saada irtisanomisajan palkka. Irtisanomisajan palkka lasketaan työnantajan noudattaman irtisanomisajan mukaan.

Osa-aikaisesti lomautetulla ei ole irtisanouduttuaan oikeutta irtisanomisajan palkkaan, vaikka lomautus olisi kestänyt yli 200 päivää. Poikkeuksellisesti työnantajalle voi syntyä velvollisuus maksaa irtisanomisajan palkka myös osa-aikaisesti lomautetulle, jos lomautuksen aikainen työssäolo muodostaa vain hyvin vähäisen osan säännönmukaisesta työajasta tai jos työnantaja kutsuu työntekijän lomautusjakson aikana lyhytaikaisesti työhön ainoastaan välttääkseen 200 päivän täyttymisen.

17.10.2023