Kun viranomaisten välinen yhteistyö sujuu kuin Strömsössä

Raisa Kaisto 31.10.2023 / päivitetty 8.12.2023 10:36

Tänään teemme yhteisen tarkastuksen rakennustyömaalle verottajan ja Eläketurvakeskuksen kanssa 

Varusteet kuntoon ja kypärä päähän – rakennustyömaalle ei tarkastajallakaan ole asiaa ilman asianmukaisia varusteita. Tänään mennään työmaalle useamman viranomaisen voimin. Viranomaisyhteistyöllä onnistuu ajantasaisen tilannekuvan ylläpitäminen työelämän ja harmaan talouden ilmiöistä. 

Tarkastettavat kohteet valitaan yhdessä ja yhteistarkastuksia tehdään myös muualla kuin rakennustyömailla. Viranomaisten välisissä keskusteluissa haetaan yhteistä näkemystä valvonnassa havaittavista uusista ilmiöistä kuten kevytyrittäjyydestä. Myös tarkastettavien yritysten työmäärää halutaan vähentää yhteistarkastuksilla. Kun samalla ovenavauksella tarkastukselle saapuu useita viranomaisia, säästetään saranoiden lisäksi yrittäjän työaikaa. 

Työsuojeluvalvonnassa tehdään laajasti valvontayhteistyötä esimerkiksi aluehallintovirastojen alkoholitarkastajien, Verohallinnon, Eläketurvakeskuksen, Poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ruokaviraston kanssa. 

Miksi tarkastuksia tehdään ja miten tarkastettavat työpaikat valitaan? 

 

”Mistä meitä epäillään?” Ei välttämättä yhtään mistään. 

Työsuojelun tilaajavastuutarkastajat ovat kiinnostuneita rakennustyömaan alihankintaketjuista ja vuokratyövoiman käytöstä. Onko tilaaja ollut sopimusta tehdessään vastuullinen ja hankkinut tarvittavat selvitykset sopimuskumppanistaan? Onko alihankkijan työntekijät vakuutettuja ja tehdäänkö työtä hinnalla, jolla voidaan maksaa palkat ja muut kulut? Tarkastuksia tehdään, jotta voidaan turvata reilu ja tasapuolinen kilpailu yritysten välillä. Alihinnoittelussa joku jää ilman – yleensä työntekijä palkkaansa, eläkettään tai vakuutustaan. 

Paikan päälle meneminen kertoo enemmän kuin pelkät asiakirjat. Työmaakierroksella keskustelut työntekijöiden ja työnjohdon kanssa kertovat työmaan toimintatavoista. Näin pyritään myös löytämään ja havaitsemaan työmaan piiloketjutukset ja todellisen työnantajan peittelyt. Työmaalla työskentelevillä on tilaisuus kysyä tarkastajilta mieltä askarruttavista asioista. 

Pienistä, mutta korjattavista puutteista tarkastaja antaa toimintaohjeen. Jos tällä kertaa asiat eivät menneetkään niin kuin Strömsössä ja papereita ei ponnisteluista huolimatta saada kuntoon, niin asia etenee kuulemiseen ja mahdollisesti laiminlyöntimaksun harkintaan. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus, joka annetaan tilaajalle ja on myös julkisena asiakirjana kenen tahansa saatavilla.  Lainsäädännöstä riippuu, että ovatko muiden paikalla olleiden viranomaisten päätökset julkisia. 

Viranomaisten yhteistarkastukset eivät yleensä ole täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Reilun kilpailun ja turvallisen työelämän kannalta ne ovat tärkeitä ja siksi yhteistyötä tulee jatkossakin kehittää. 

Raisa Kaisto

Työsuojelutarkastaja