Kuormausnosturin määräaikaistarkastusten laiminlyönnistä sakkoja toimitusjohtajalle

Julkaisuajankohta 13.2.2024 12.09
Tiedote

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi yhtiön toimitusjohtajan 25 päiväsakkoon työturvallisuusrikkomuksesta. Lisäksi yhtiö tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 1.052,80 euroa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 8.2.2024. Asiassa oli kyse siitä, oliko työnantaja tehnyt nosturille työturvallisuussäännösten edellyttämät vuosittaiset määräaikaistarkastukset ja oliko nosturi ollut työntekijöiden käytettävissä.

Nosturille oli tehty viimeksi määräaikaistarkastus 9.7.2019 ja seuraava määräaikaistarkastus oli tehty vasta 9.11.2022 pidetyn työsuojelutarkastuksen jälkeen 11.11.2022. Toimitusjohtaja ei osannut sanoa, oliko tarkastukset vuosina 2020 ja 2021 tehty. Toimitusjohtaja kertoi, että nosturia oli käytetty viikkoa ennen tarkastusta. Vuosina 2020 ja 2021 nosturi oli hänen mukaansa ollut välillä käytössä. Toimitusjohtaja kertoi auton olleen suljetulla ja aidatulla alueella.

Tapauksessa toimitusjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikkomukseen. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan siten, että työturvallisuussäännökset on säädetty työntekijän turvaksi, eikä tarkastusvelvollisuus ole riippuvainen siitä, tehdäänkö työ suljetulla alueella. Lisäksi käräjäoikeus perusteli, että mikäli nosturia ei ole tarkastettu, ei sitä saisi käyttää ja sen käyttö tulisi estää, eikä näin ole tapauksessa tehty. Nosturi on ollut vähintään ajoneuvossa kiinni ja työntekijöiden käytettävissä, joten määräaikaistarkastukset on tullut suorittaa vuosittain.

”Työnantajan on oltava tietoinen työpaikalla olevia työvälineitä koskevista määräaikaistarkastuksista ja ne tulee tehdä määräysten mukaisesti lähtökohtaisesti vuosittain. Jos määräaikaistarkastuksia ei ole lain edellyttämällä tavalla tehty, ei työvälinettä saa työssä käyttää”, kertoo työsuojelulakimies Linda Utriainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomio 8.2.2024, asianumero R 23/1674.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Työolot Työsuojelu