Kysymyksiä ja vastauksia työajasta asiantuntijatyössä

Verkkouutinen 6.9.2021

Asiantuntijatyön työaikaa käsiteltiin laajasti työsuojeluhallinnon verkkoseminaarissa 5.5.2021. Kokosimme alle yleisön verkkoseminaarissa esittämiä kysymyksiä ja työsuojelun asiantuntijoiden vastauksia. Asiantuntijatyön työaikakysymykset -verkkoseminaarin tallenteen ja esitysmateriaalin löydät kysymysten alta.

Mikä on työpäivän maksimipituus joustotyöajassa? 

Joustotyöajassa työpäivän pituutta rajoittaa vuorokausilepo ja päivittäinen tauko. Vuorokausilevon tulee pääsääntöisesti olla 11 tuntia, mutta se saadaan joustotyössä työntekijän aloitteesta lyhentää seitsemään tuntiin. Lisäksi työntekijällä tulee olla oikeus työvuoron aikana pidettäviin päivittäisiin taukoihin. 

Saako joustotyössä seurantajaksoa sopia pidemmäksi?

Seurantajakson pituudesta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella, jolloin se voi enimmillään olla 26 viikkoa. Työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella ei voida sopia 4 kuukauden ylittävästä seurantajaksosta.

Teen liukuvaa työaikaa, mutta asiakkaiden tarpeiden vuoksi joudun joskus tekemään ennakoimattomasti pidempää päivää. Katsotaanko se liukuvaan työaikaan kuuluvaksi vai ylityöksi?

Liukuvassa työajassa ylityön tekemisestä on nimenomaisesti sovittava, jotta kyseessä olisi ylityö. Lisäksi ylityön edellytyksenä on, että päivittäinen työaika ylittää 8 tuntia tai viikoittainen työaika 40 tuntia, tai että seurantajakson lopussa liukumasaldokertymä ylittää enimmäismäärän.

Toimistolla työskennellessä meillä on käytössä liukuva työaika. Voiko työnantaja ilmoittaa, että etätyöpäivien työaika on aina 7,5 tuntia, jolloin ei ole mahdollisuutta liukumiin suuntaan tai toiseen? 

Liukuvan työajan käytöstä sovittaessa voidaan sopia, että liukuva työaika ei ole käytettävissä etätyössä. Nykyinen työaikalaki ei kuitenkaan tunne etätyötä erikseen, eli laki ei aseta estettä etätyön tekemiseen liukuvaa työaikaa noudattaen.

Voiko liukuvan työajan saldorajat olla jotain muuta kuin mainitut +60/-20?

Työaikalain mukaiset +60/-20 ovat enimmäismääriä, eli pienemmistä määristä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti. Suuremmista saldorajoista voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksella.

Voiko työntekijä itse määritellä tekevänsä työtä matkalla? Esimerkiksi matkustaessaan työpaikalle, asiakkaan luo tai yrityksen muuhun toimipisteeseen.

Riippuu siitä, mitä on sovittu työntekopaikasta. Työsopimuksessa on hyvä sopia siitä, voiko työntekijä työskennellä kulkuneuvossa niin, että se luetaan työajaksi. 

Lisätietoa webinaaritallenteessa ja esitysmateriaalissa

Haluatko lisää tietoa työajasta asiantuntijatyössä? Katso alta Asiantuntijatyön työaikakysymykset -verkkoseminaarin tallenne ja avaa esitysmateriaali tästä. Katso myös Vastauksia yleisön etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Lisätietoa verkkoseminaarista löydät sivulta www.tyosuojelu.fi/live7.