Laiminlyönnit räjäytystyössä toivat työnantajalle sakkoja 

Mediatiedote 2.1.2023

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi työnantajan 80 päiväsakon suuruisen sakkorangaistuksen työturvallisuusrikoksesta ja räjähderikoksesta. Lisäksi työnantaja yhtiönä tuomittiin 3 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 22.12.2022. Tässä työsuojeluviranomaisen tiedotteessa kerrotaan tuomiosta työturvallisuusrikoksen osalta.

Tapauksessa oli kyse räjäytystyöhön liittyvistä puutteista Helsingissä sijainneella asuintalon rakennustyömaalla. Puutteet ilmenivät syksyllä 2018, kun työmaalla tehty kallion räjäytys epäonnistui. Työnantaja oli delegoinut räjäytystyönjohtajan tehtäviä henkilölle, jolla ei ollut ollut pätevyyttä toimia kyseisessä tehtävässä. Räjäytystyö toteutettiin puutteellisen suunnitelman pohjalta. Räjäytys epäonnistui ilmeisesti ominaispanostuksen liian pienen määrän takia, ja kiviä sinkoili työmaan ulkopuolelle asutulla alueella. Räjäytystyön vaara-aluetta ei ollut asianmukaisesti määritelty. Työmaalla kävi ilmi, että räjähteitä ja nalleja ei ollut varastoitu asianmukaisesti erillään. Lisäksi työmaalle oli tuotu räjähteitä enemmän kuin päivän räjäytystyö olisi edellyttänyt. 

Käräjäoikeus katsoi työnantajan laiminlyöneen velvollisuuksia huolehtia ja valvoa sitä, että työmaalla on pätevä räjäytystyönjohtaja sekä asianmukaisesti laadittu räjäytyssuunnitelma ja että kyseistä suunnitelmaa on asianmukaisesti päivitetty. Käräjäoikeus katsoi puutteellisen suunnitelman ja sen mukaisen toiminnan olleen ilmeisimmin syy siihen, että räjäytystyö epäonnistui. Lisäksi tapauksessa oli laiminlyöty huolehtia räjähteiden asianmukaisesta määrästä ja räjähteiden asianmukaisesta varastoimisesta työmaalla. 

”Käräjäoikeus katsoi räjäytyksen epäonnistuneen puutteellisen räjäytyssuunnitelman ja sen toteuttamisen vuoksi. Asiassa ei kuitenkaan ole kyse vain siitä, onko räjäytystyö onnistunut, vaan keskeistä on myös se, onko työturvallisuusmääräyksiä muutoinkin noudatettu. Esimerkiksi onko huolehdittu ja varmistuttu turvallisuudesta siten, että räjäytystyön toteutuksesta huolehtii pätevä henkilö. Työturvallisuusrikoksessa työolosuhteiden ja työturvallisuuden vaarantaminen riittää, eikä siinä edellytetä varsinaista vahinkoseurausta”, kertoo työsuojelulakimies Tiia Harainen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Helsingin käräjäoikeuden tuomio 22.12.2022, asianumero R 20/5468. 


Lisätiedot:  
Lakimies Tiia Harainen, 0295 016 553, [email protected]
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue