Lainsäädäntö haltuun – terminaalien sekä jakelu- ja logistiikkakeskusten työturvallisuus kuntoon

Julkaisuajankohta 17.11.2023 6.56
Tiedote

Työsuojeluviranomaisen valvontahavaintojen mukaan yhteisillä työpaikolla on työturvallisuudessa puutteita. Terminaalit sekä jakelu- ja logistiikkakeskukset ovat useiden eri yritysten ja toimijoiden yhteisiä työpaikkoja, joiden yhteisen työturvallisuuden minimiehtoja määrittävää lainsäädäntöä työnantajat tuntevat valitettavan heikosti. Esimerkiksi työturvallisuutta parantava tiedonkulku ontuu usein työpaikalla.

Työturvallisuuslain mukaan terminaali, jakelu- tai logistiikkakeskusten toiminnasta vastaava yritys johtaa turvallisuusyhteistyötä, määrittelee yhteisen työpaikan toimintaperiaatteet, valitsee alueella toimivat toimijat, hyväksyy kustannukset ja lopputuloksen sekä valvoo terminaalin toimintaa.

”Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista”, sanoo tarkastaja Laura Mäkilä Lounais-Suomen työsuojelun vastuualueelta.

Ulkopuolisen työnantajan sekä itsenäisen työnsuorittajan on tiedotettava määräysvaltaiselle työnantajalle sekä myös muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, jotka hänen työnsä voi heihin nähden aiheuttaa.

Perehdytys on tärkeää tapaturmien ehkäisyssä

Määräysvaltaisen työnantajan on vastattava työpaikkakohtaisesta perehdytyksestä ja kerrottava kaikille yhteisellä työpaikalla toimiville työpaikan yleisistä pelisäännöistä ja toimintatavoista sekä erityisolosuhteista ja vaaratekijöistä.

”Työn toimittajan vastuulla on omien työntekijöiden perehdyttäminen ja huomioitava se, että jokaisella yrityksellä ja työkohteella on erilainen toimintaympäristö. Työntekijät ovat velvollisia myös itse ottamaan asioista aktiivisesti selvää ja noudatettava yhteisen työpaikan toimintatapoja ja ohjeita”, tarkastaja Laura Mäkilä muistuttaa.


Yhteyshenkilöt

Tarkastaja Laura Mäkilä, p. 0295 018 205, [email protected]
Työsuojeluviranomaisten yhteisten työpaikkojen työturvallisuushanke


Työolot Työsuojelu Työsuojelu työpaikalla