Lainsäädäntö muuttuu: työpaikoilla huomio lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin ja di-isosyanaatteihin

Verkkouutinen 19.9.2023

Lisääntymiselle vaarallisia kemiallisia altisteita työssä koskeva lainsäädäntö päivittyy ensi vuoden aikana. Työnantajille tulee uusia velvoitteita muun muassa altistumisen hallintaan sekä velvollisuus pitää luetteloa altistuvista työntekijöistä. Astmalle ja ihottumille altistavien di-isosyanaattia sisältävien kemikaalien työkäyttöön taasen on nyt liitetty koulutusvaatimus. Se astui voimaan elokuussa.  

Työnantajalle tulee velvollisuus pitää luetteloa työssä käytetyistä ja työssä esiintyvistä lisääntymiselle vaarallisista altisteista sekä näille altistuvista työntekijöistä. Työterveyshuolto on työnantajan tärkein kumppani lisääntymiselle vaarallisten altisteiden tunnistamisessa ja vaarojen arvioinnissa. Lakimuutoksen tavoitteena on suojella työntekijöitä entistä paremmin sellaisilta altisteilta, jotka ovat haitallisia hedelmällisyydelle tai sikiön kehitykselle. 

Asiasta lisää tietoa Työterveyslaitoksen uutisessa "Lainsäädäntö muuttuu: työpaikoilla huomio lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin" (ttl.fi).

Osaa työpaikkojen tutuista kemikaaleista koskee nyt koulutusvaatimus 

Monella työpaikalla tutut kemikaalit, kuten polyuretaanit, pikaliimat ja maalit sekä liima- ja tiivistemassat, saattavat sisältää astmalle ja ihottumille altistavaa di-isosyanaattia. Sen käyttöön on työntekijöiden suojelemiseksi vaadittu koulutus 24.8.2023 alkaen. Lisätietoa tästä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston uutisessa "Di-isosyanaatteja koskeva koulutusvaatimus" (tukes.fi).

Olemme koonneet koulutusvaatimukseen liittyviä asioita ja usein kysyttyjä kysymyksiä Tyosuojelu.fi -verkkopalveluun: 
Di-isosyanaatteja koskeva koulutusvaatimus.