Lounais-Suomen valvontakampanja: Palvelualan työpaikoilla kehitettävää riskien arvioinnissa

Mediatiedote 6.2.2020

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajat tekivät syksyllä 2019 valvontaa Turussa kauppakeskus Skanssissa ja sen lähialueilla sekä Kaarinassa. Valvonnan kohteena olivat kaupan, ravintola-alan sekä kiinteistö- ja siivousalan työpaikat. Tarkastuksia kampanjassa tehtiin lähes sata.

Tarkastuksilla annettiin työnantajille eniten velvoitteita työterveyshuollon järjestämiseen ja työpaikkaselvitykseen liittyvistä laiminlyönneistä. Myös riskienhallinnan perustana toimivan työn vaarojen selvittämisen ja arvioimisen puutteista annettiin velvoite peräti puolella tarkastuksista, osalta työpaikoista puuttui myös työsuojelun toimintaohjelma.

Tarkastaja Merja Leinon mukaan työsuojeluvelvoitteiden noudattamisen valvonnalla pyritään aina myös kehittämään työnantajan omaa työsuojelutoimintaa: "Oli tarpeellista muistuttaa työnantajia, että työn vaarat tulee selvittää ja arvioida säännöllisesti vuosittain ja muutoinkin aina työolosuhteiden muuttuessa. Työterveyshuollon työpaikkaselvitys toimintasuosituksineen tukee työturvallisuuden riskien hallintaa ja sen tulee olla myös työntekijöiden nähtävänä."

Tarkastuksilla kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kemikaalien käytön ja väkivallan uhan aiheuttamat vaarat työssä oli tunnistettu. Toimintaohjeita näihin liittyvistä puutteista annettiin noin joka neljännellä tarkastuksella. Lisäksi jonkin verran toimintaohjeita annettiin pukeutumis- ja ruokailutilojen puutteista, työsuojeluvaltuutetun puuttumisesta yli kymmenen työntekijän työpaikalta sekä laiminlyönneistä, jotka liittyivät haitallisen fyysisen kuormituksen ehkäisemiseen, järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimiseen, työnteon keskeisten ehtojen kertomiseen työntekijöille kirjallisesti sekä ensisammuttimiin.

Lisätiedot:
Tarkastaja Merja Leino, 029 501 8156, [email protected]
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue