Lumenpudotus syytä tehdä säädösten mukaisesti

Verkkouutinen 11.2.2021

Lumenpudotus on syytä tehdä turvallisesti säädösten mukaisesti. Ennen työn aloittamista tulee työnantajan huolehtia, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön liittyviin vaaroihin sekä varmistaa, että työntekijä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita.

Työn kuluessa on työnantajan valvottava, että työntekijä noudattaa annettuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä. Työntekijälle on annettava vaatimusten mukaiset putoamissuojaimet. Jos lumenpudotuksessa käytetään henkilönostinta, pitää sen olla asiantuntijan tarkastama.

Lumenpudotus on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa ihmisille eikä irtaimelle omaisuudelle.

Aiheesta lisää täällä

Lumenpudotus