Luvattomasta asbestipurusta ja riittämättömästä asbestikartoituksesta sakkoja

Mediatiedote 28.9.2022

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi 20.9.2022 kaksi henkilöä asbestityörikkomuksista sakkoihin. Tuomiot molemmille henkilöille olivat 10 päiväsakkoa, joista vastaavalle työnjohtajalle tuli maksettavaa yhteensä 390 euroa ja rakennuttajalle yhteensä 17 700 euroa. Tuomioihoin liittyy myös ympäristön turmeleminen toisena asiana.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi työsuojelutarkastuksella syyskuussa 2020 ja se liittyi purettuun rakennukseen. Työsuojelutarkastuksella selvisi muun muassa, että Seinäjoella sijainneen vanhan omakotitalon ja piharakennuksen asbestipurkutyö oli toteutettu sellaisen toimijan toimesta, jolla ei ole asbestipurkutyölupaa työsuojeluviranomaiselta. Lisäksi ennen purkutyöhön ryhtymistä ei ollut tehty sellaista asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, jonka perusteella olisi voitu varmistua siitä, ettei purettavissa kohteissa ole ollut asbestia.

Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että vastaajat ovat törkeästä huolimattomuudesta laiminlyöneet huolehtia siitä, että rakennustyömaalla olisi asbestipurkutyöhön käytetty sellaista työntekijää tai itsenäistä työnsuorittajaa, jolla on ollut asbestipurkutyöhön vaadittu pätevyys ja joka on ollut rekisteröity työsuojeluviranomaisen pitämään asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Lisäksi tuomiossa todetaan, että purkukohteesta ei ole tehty riittävällä tarkkuudella asbestikartoitusta. Asiassa kiinnitettiin huomiota siihen, että kartoituksessa ei ole tehty tutkimuksia tai mittauksia. Kartoituksen laatimisajankohta jäi vielä käräjäoikeudessa epäselväksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että ennen rakennuksen purkua tulee olla tehty asianmukainen ja riittävä asbestikartoitus. Asbestipurkutyö tulee toteuttaa sellaisen toimijan toimesta, jolla on asbestipurkutyölupa työsuojeluviranomaiselta. Ennen rakennuksen varsinaista purkua rakennuksesta on purettava asbestipitoiset materiaalit lainsäädännön vaatimilla menetelmillä. Purkutyömaalla tulee myös varautua siihen, että piilossa olevasta rakenteesta saattaa löytyä asbestia. Tällaisen löydöksen jälkeen tulee purkutyömaalla edetä asianmukaisesti siihen asti, kunnes purkutyömaalla on taas turvallista tehdä työtä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia numero R 22/626. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja:
Lakimies Pia Skoglund, 0295 018 689, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto