Maanrakennustyömailla on minimoitava kvartsipitoisen pölyn ja dieselpakokaasujen aiheuttama syöpävaara

Verkkouutinen 2.6.2020

Vuoden alusta voimaan tullut asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta on otettava huomioon myös maanrakennustyömailla. Uuden asetuksen myötä sitovat raja-arvot on määritelty mm. kvartsipitoiselle pölylle ja dieselpakokaasuille, joille molemmille altistutaan maanrakennustyömailla. 

Kvartsipitoisen pölyn (kiteinen piidioksidi) raja-arvoa 0,1 mg/m3 on alettu soveltaa tämän vuoden alusta. Dieselmoottorien pakokaasujen raja-arvoa 0,05 mg/m3 sovelletaan 21.2.2023 alkaen. Maanalaisen kaivostoiminnan ja tunnelirakentamisen osalta dieselpakokaasun raja-arvoa sovelletaan 21.2.2026 alkaen.

Vaikka dieselpakokaasujen raja-arvoa ei vielä sovelleta, työsuojeluviranomaiset kuitenkin valvovat, että työmailla tehdään toimenpiteitä myös dieselpakokaasujen osalta, sillä ne ovat jo nyt syöpävaarallisia.

Kvartsipitoiselta pölyltä suojautuminen

Kvartsipitoiselle pölylle altistutaan maanrakennustyömailla siinä missä talonrakennustyömaillakin. Altistumista voi tapahtua työvaiheissa, joissa kiviaines jauhautuu ja syntyy hienojakoista pölyä.

Maanrakentamisessa tulee ensisijaisesti minimoida syntyvän pölyn määrä esimerkiksi kasteluin tai murskauksessa hihnojen koteloinneilla sekä minimoimalla kiviaineksen putoamismatka. Lisäksi on varmistettava, että maanrakennuskoneiden oma koneistettu ilmanvaihto toimii. Myös kauko-ohjauslaitteiden käyttö mahdollistaa työskentelyn riittävän etäällä pölyävästä paikasta; esimerkiksi hytittömien poravaunujen ohjaus voidaan mahdollisuuksien mukaan hoitaa kauko-ohjaimella. Lyhytaikaista altistumista voidaan torjua käyttämällä hengityksen suojaimia. 

Kvartsipitoinen pöly on huomioitava lisäksi myös henkilöstötilajärjestelyissä. Työvaatteiden puhdistukselle tulee olla mahdollisuus ennen henkilöstötiloihin siirtymistä ja henkilöstötilassa arkivaatteiden säilytys on järjestettävä erikseen, jos töissä altistutaan esim. kvartsipitoiselle pölylle. 

Dieselpakokaasuilta suojautuminen

Dieselpakokaasuille voi altistua esimerkiksi maantiivistystyössä syvän kaivannon pohjalla, jossa ilma ei välttämättä vaihdu riittävästi. Tällöin yksi tapa suojautua on käyttää hengityksen suojaimia. Diesel-pakokaasujen haitat voidaan estää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan sähkökäyttöisiä koneita. Markkinoille on tullut yhä enemmän sähkökäyttöisiä vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi sähkökäyttöinen maantiivistäjä.

Dieselpakokaasujen torjunta tavanomaisilla hengityksensuojaimilla ei ole ongelmatonta, koska vaikka pakokaasun sisältämät hiukkaset saataisiin suodatettua, ongelman voi aiheuttaa kohonnut hiilimonoksidipitoisuus ja hapen puute. Kun ilman happipitoisuus on alle 17 % tai hiilimonoksidipitoisuus ylittää HTP-arvon, on käytettävä eristävää hengityksensuojainta. Tällöin ilma tuodaan suojaimeen paineilmapullosta tai tuotetaan kompressorilla.

Lisätietoja:
Työsuojeluhallinnon työpaikkatiedote: Älä altista työntekijää syöpävaaralle

Ylitarkastaja Mikko Koivisto, p. 0295 018 672, [email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue