Määräysten vastainen teline ja valvontapuutteet – sakkoja ja yhteisösakko työturvallisuusrikoksista

Mediatiedote 18.6.2020

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi rakennustyömaan vastaavan mestarin ja aliurakoitsijan työnjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksista. Kummallekin tuomittiin 25 päiväsakkoa. Lisäksi pääurakoitsijana toiminut yhtiö tuomittiin 15 000 euron yhteisösakkoon.

Työmaalla oli ollut käytössä työturvallisuussäännösten vastainen työteline. Siitä olivat puuttuneet askelmallinen nousutie ja putoamiselta estävät suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Telinettä ei myöskään ollut ollut käyttöönottotarkastettu. Näistä syistä teline olisi tullut asettaa työmaalla käyttökieltoon, mutta tämäkin oli laiminlyöty. Telinettä käyttänyt aliurakoitsijan vuokratyöntekijä oli telineeltä poistuessaan loukkaantunut.

Käräjäoikeus katsoi, että kyseistä työntekijää ei ollut asianmukaisesti perehdytetty työvälineiden käyttöön ja työmenetelmiin. Tämä olisi kuulunut aliurakoitsijan vastuulle. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että molempien yhtiöiden tuomitut edustajat olivat laiminlyöneet työsuojeluun liittyviä valvontavelvoitteitaan.

Koska vastaava mestari oli samalla edustamansa yhtiön hallituksen jäsen, myös yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon. Käräjäoikeus katsoi myös, ettei yhtiössä ollut ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikosten ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeus totesi, että työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle laajan yleisen työsuojelun huolehtimisvelvoitteen. Työturvallisuusrikos ei edellytä työtapaturman sattumista tai muuta vahinkoseurausta, siihen riittää turvamääräysten rikkominen ja vaaran syntyminen. Työnantajan on siten myös jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Turvallisuusasioiden valvonta on osa normaalia työmaalla tapahtuvaa valvontaa ja töiden johtamista. Työmaalla pitää aina puuttua vaaralliseen toimintaan, kuten riskinottoon tai ohjeiden vastaiseen toimintaan.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 25.5.2020, asianumero R 18/3260/702
Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Tiia Harainen, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto