Marjanviljelijälle sakkoja – laiminlöi työaikakirjanpitoa ja työnteko-oikeuden varmistamista

Mediatiedote 21.4.2023

Marjanviljelyä harjoittaneen osakeyhtiön hallituksen ainoa varsinainen jäsen tuomittiin työnantajan edustajana työaikasuojelurikoksesta ja luvattoman ulkomaalaisen työvoiman käytöstä yhteiseen sakkorangaistukseen. Teot koskivat kesän 2021 marjanpoimintaa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion 20.4.2023.

Marjanviljelijä ei ollut varmistanut ennen työnteon alkua, että neljällä ulkomaalaisella kausityöntekijällä olisi ollut lupa tehdä työtä hänen tilallaan. Lupa oli myönnetty toiselle työnantajalle. Lisäksi kolme ulkomaalaista työntekijää oli aloittanut työnteon neljä päivää aikaisemmin kuin mitä heidän kausityölupansa oikeutti.

Työaikasuojelurikoksen tuomio tuli siitä, että yrittäjä ei ollut käytännössä pitänyt työaikakirjanpitoa lainkaan urakkapalkalla poimineiden työntekijöiden osalta ja tuntipalkkaistenkin työntekijöiden osalta työaikakirjanpidossa oli puutteita. Työaikakirjanpidon laiminlyönti oli koskenut noin sataa yrityksen työntekijää. 

Tuomio perustui vastaajan tunnustukseen, jota kirjalliset todisteet tukivat. Käräjäoikeus tuomitsi yrittäjälle yhteisenä sakkorangaistuksena 50 päiväsakkoa. Rangaistuksen mittaamisessa huomioitiin se, että yrittäjä ei ollut alkuvuodesta 2021 työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta huolimatta pitänyt työaikakirjanpitoa kesällä 2021 lain edellyttämällä tavalla. 

Puutteet tulivat esille vuonna 2022 tehdyssä työsuojelutarkastuksessa. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työaikakirjanpidon pitäminen työntekijöittäin on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, joka koskee myös urakkapalkalla tehtävää työtä. Työnantajan on ennen työn aloittamista varmistettava, että ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Kausityön tekeminen edellyttää kolmannen maan kansalaisilta kausityöhön oikeuttavaa lupaa. Jos työnantaja vaihtuu kesken kausityöluvan, uusi työnantaja on lisättävä lupaan. Tämä tapahtuu maahanmuuttovirastolle tehtävällä hakemuksella.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio 20.4.2023, asianumero R 22/15896. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätiedot:
Lakimies Pirjo Javanainen
p. 0295 016 966, [email protected]
Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue