Markku Rautio jatkaa työneuvoston jäsenenä

Verkkouutinen 22.3.2021

Markku Rautio Itä-Suomen aluehallinviraston työsuojelun vastuualueen johtaja
Johtaja Markku Rautio


Valtioneuvosto on nimittänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajan Markku Raution työneuvoston jäseneksi 1.4.2021 alkavalle kolmivuotiskaudelle. Rautio on ollut työneuvoston jäsenenä myös edellisen kolmivuotiskauden.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen. Siihen kuuluu vähintään yhdeksän sivutoimista jäsentä, joista kolme on puolueettomia. Muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä. 

Työneuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Työneuvosto käsittelee myös oikaisuvaatimukset aluehallintovirastojen tekemistä työsuojelunpoikkeuslupapäätöksistä.

Työneuvostoon nimitetyt jäsenet ovat

Puheenjohtaja:
varatuomari Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy

Lakimiesjäsen (suluissa varajäsenet):
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö
(1. hallitusneuvos Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö)
(2. hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö)

Työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen (suluissa varajäsenet):
johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
(1. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö)
(2. johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö)

Jäsenet (suluissa varajäsenet):
neuvottelujohtaja Hanne Salonen, Palvelualojen työnantajat Palta ry
(1. johtaja Minna Etu-Seppälä, Kemianteollisuus ry)
(2. asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)

lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
(1. asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry)
(2. työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine, Teknologiateollisuus ry)

neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat
(1. hallitusneuvos Risto Lerssi, VM/valtion työmarkkinalaitos)
(2. työmarkkinalakimies Maarit Lehtinen, KT Kuntatyönantajat)

lakimies Paula Ilveskivi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
(1. ratkaisupäällikkö Arja Pohjola, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)
(2. lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry)

juristi Inka Douglas, STTK ry
(1. johtava lakimies Matias Nyman, Tehy ry)
(2. lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm, Ammattiliitto Pro ry) 
2 (2)

johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry
(1. lakiasiainjohtaja Jan Degerlund, Suomen Ekonomit ry)
(2. neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
JUKO ry)