Metallipalkit putosivat työntekijän päälle – sakot tuotantopäällikölle, työnjohtajalle ja yhtiölle

Mediatiedote 21.12.2020

Pirkanmaan käräjäoikeus on 17.12.2020 tuominnut pirkanmaalaisen metallialan yrityksen ja sen tuotantopäällikön ja työnjohtajan sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta. Tuotantopäällikölle tuomittiin 10 päiväsakkoa ja työnjohtajalle 20 päiväsakkoa. Työnantajayhtiö tuomittiin 8 000 euron yhteisösakkoon.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli lokakuussa 2018 tapahtunut työtapaturma, jossa neljättä päivää työpaikalla työskennellyt työntekijä loukkaantui 500 kg:n painoisten teräspalkkien kaaduttua hänen päällensä noston yhteydessä. 
    
Käräjäoikeus katsoi työnjohtajan laiminlyöneen huolehtia tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän riittävästä perehdyttämisestä. Lisäksi käräjäoikeus katsoi työnjohtajan laiminlyöneen tarkkailla työtapojen ja työvälineiden turvallisuutta. Työpaikalla oli ainakin jossain määrin käytetty vaarallista nostotapaa, jossa nosturilla oli nostettu useampaa palkkia kerralla ja nostoissa oli käytetty avokoukkuja. Huolellisesti menetellessään työnjohtajan olisi tullut havaita sekä virheellinen nostotyötapa että ei-työturvallisten avokoukkujen käyttäminen nostoissa ja ryhtyä toimenpiteisiin näiden epäkohtien poistamiseksi.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi yhtiön tuotantopäällikön laiminlyöneen huolehtia teräspalkkien nostoissa käytettyjen avokoukkujen käytöstä poistamisesta. Teräspalkkien nostoissa oli käytetty avokoukkuja, joiden kiinnipysymistä ei voitu varmistaa. Lisäksi avokoukkuja käytettiin myös nostoissa, joissa niitä ei voitu kuormittaa kidan pohjalta, jolloin vääränlainen kuormitus voi johtaa nostettavan taakan hallitsemattomaan putoamiseen esimerkiksi koukun rikkoontumisen vuoksi.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan tulee varmistua opetuksen ja ohjauksen riittävyydestä erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista. Sen lisäksi, että työnantajalla on velvollisuus antaa riittävä opetus ja ohjaus työn turvalliseksi suorittamiseksi, työnantajalla on velvollisuus jatkuvasti tarkkailla työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 20/4693

Lisätietoja: 
Lakimies Sari-Anne Salminen, 0295 018 682
Johtaja Jouni Kallioluoma, 0295 018 659
[email protected]
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue