Metalliyrityksen työnjohdolle sakkoja sorvitapaturmasta

Mediatiedote 14.5.2021

Keski-Suomessa toimivan metallialan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tuomittiin 14.5.2021 Keski-Suomen käräjäoikeudessa molemmat kymmeneen päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Oikeuskäsittelyn aiheena oli elokuussa 2018 sattunut työtapaturma, jossa työntekijän sormiin oli tullut leikkaushoitoa vaativia murskavammoja ja hermostovaurioita.

Keski-Suomessa toimiva metallialan yritys ja sen johtohenkilöt tuomittiin myös yhteisvastuullisesti korvaamaan työtapaturmassa loukkaantuneelle työntekijälle kivusta ja särystä sekä muusta terveydellisestä ja kosmeettisesta haitasta 8 000 euroa korkoineen sekä lähes 12 000 euroa oikeudenkäyntikuluja korkoineen.

Yritystä ei kuitenkaan tuomittu vaadittuun yhteisösakkoon muun muassa sen vuoksi, että oikeus huomioi työnjohdon syyllisyyden keskimääräistä vähäisemmäksi ja arvioi yrityksen vahingonkorvausvelvollisuuden suureksi yrityksen kokoon ja taloudelliseen asemaan nähden.

Oikeuskäsittelyn aiheena olevassa työtapaturmassa yrityksen kokenut työntekijä oli käynnissä olevalla metallisorvilla puhdistamassa ruosteista kiinnityspulttia hiomanauhan avulla, kun hänen oikean kätensä hansikas oli tarttunut pyörivään työkappaleeseen. Työntekijän keskimmäiset sormet olivat vääntyneet kämmenselän suuntaan ja sormiin oli tullut leikkaushoitoa vaativia murskavammoja ja hermostovaurioita.

Työpaikalla käytäntö oli se, että hiomanauhan käyttö sinänsä oli sorvilla sallittua, mikäli hiomapaperinauhaa pidetään kiinni molemmista päistä. Työnjohdon mukaan työntekijää oli kuitenkin useita kertoja huomautettu siitä, että hän oli hiontatyötä tehdessään painanut kädellään hiomanauhaa työstettävää kappaletta vasten. 

Työnantajan edustajien puolesta esitettiin ote koneistustekniikan oppikirjasta, jonka mukaan työtapa on turvallinen, mikäli työ tehdään oikein eli ottamalla ”vetävä ote” hiomanauhan päistä. Todistajana kuultiin ammattioppilaitoksen koneistuksen opettajaa, jonka mukaan tällaista työtapaa ei alan kouluissa enää opeteta eikä se enää ole käytössä. Viime vuosina sorveihin on teollisuuden työpaikoilla laitettu lisälaitteita.

Käräjäoikeus totesi päätöksessään todistajana kuullun työsuojelutarkastajan tavoin, että hiomanauhan käyttö metallisorvilla on vaarallinen ja riskialtis työtapa eikä se sovellu hiontatyöhön. Tarkastajan mielestä hiomanauha pitäisi vastaavan työn aikana kiinnittää sorviin asennettavaan lisälaitteeseen, mistä hän oli antanut työpaikalle toimintaohjeen.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 20/2320. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen
puh. 0295 018 735, [email protected] 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue