Murupolku - Usein kysytty kysymys

Millainen on tilaajavastuulain edellyttämä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta?

Tilaajavastuu

Sopimuspuoli laatii itse selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Selvityksen tulee olla kirjallinen, päivätty ja sopimuskumppanin allekirjoittama. Selvityksestä tulee käydä yksilöidysti ilmi työehtosopimus, jota sopimuspuoli soveltaa työhön.

17.10.2023