Murupolku - Usein kysytty kysymys

Millaista yritystä voidaan pitää vakiintuneena?

Tilaajavastuu

Yritys voi olla tilaajavastuulain tarkoittamalla tavalla toiminnaltaan vakiintunut, jos yritys on harjoittanut liiketoimintaa pitkään, yleensä yli kolme vuotta. Liiketoiminnan harjoittaminen tarkoittaa sitä, että yritys on tosiasiallisesti harjoittanut toimintaa. Esimerkiksi niin sanottua pöytälaatikkoyhtiötä ei voida pitää toiminnaltaan vakiintuneena.

Tilaajan on aina itse harkittava sopimuspuolen toiminnan vakiintuneisuus ennen sopimuksen solmimista. Tilaajan on pystyttävä asiakirjalla osoittamaan harkinneensa sopimuspuolen toiminnan vakiintumista ennen sopimuksen solmimista.

Vaikka yritys olisi toiminut pitkään, tilaajan on hankittava selvitykset, jos sopimuspuolen toiminnassa on tapahtunut muutoksia tai on syytä epäillä, ettei sopimusosapuoli aio täyttää velvoitteitaan. Tilaajan on hankittava selvitykset, jos esimerkiksi yrityksen omistaja on vaihtunut tai jos julkisista tiedoista ilmenee, että yritys on laiminlyönyt lakisääteisiä velvoitteitaan tai yritys on poistettu ennakkoperintärekisteristä.

17.10.2023