Murupolku - Usein kysytty kysymys

Milloin yhteinen wc on sallittu työpaikalla ja missä asiasta on säädetty?

Henkilöstötilat

Työpaikalla on oltava riittävät ja asianmukaiset wc-tilat työntekijöille. Tarvittaessa wc-tilat tulee olla erikseen miehille ja naisille.

Suositellaan, että käytössä on yksi wc-tila jokaista alkavaa 15 työntekijää kohden. Miehillä ja naisilla voi olla omat wc-tilat tai ne voidaan harkinnan mukaan toteuttaa osittain tai kokonaan sukupuolineutraaleina wc-tiloina. Sukupuolineutraalit tilat sopivat erityisesti pieniin yksiköihin.

Henkilökunnan ja yleisön wc-tilojen tulee pääsääntöisesti olla erillisiä.

Asiasta on säädetty työturvallisuuslain (738/2002) 48. §:ssä sekä valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 6. §:ssä.

17.10.2023