Ministeri Aino-Kaisa Pekonen työsuojelulautakuntien seminaarissa: Tärkeää, että lautakunnat toimisivat entistä aktiivisemmin

Verkkouutinen 12.3.2020

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen avasi torstaina 12. maaliskuuta aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien yhteisen seminaarin.

”Työsuojeluun liittyy Suomessa vahva, toimiva sidosryhmäyhteistyö sekä lainsäädännön valmistelussa, työsuojelun kehittämisessä että sen valvonnassa. Terveelliset ja turvalliset työolot työpaikoilla saavutetaan työsuojelutoimijoiden yhteistyöllä. Työpaikan oman toiminnan lisäksi tarvitaan viranomaisten, asiantuntijalaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden samansuuntaisia ja toisiaan tukevia toimenpiteitä”, sanoi ministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Kolmikantaista työsuojelun sidosryhmäyhteistyötä toteutetaan valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivassa työsuojeluneuvottelukunnassa. ”Pitäisinkin tärkeänä, että lautakunnat toimisivat entistä aktiivisemmin esittämällä näkemyksiä ja avauksia työsuojeluvalvonnan toteuttamiseksi alueensa työpaikkojen työsuojelun kehittämisessä yhteistyössä työsuojelun vastuualueen kanssa”, ministeri Aino-Kaisa Pekonen painotti.

Työsuojelun vastuualueiden kuluvalla nelivuotissopimuskaudella 2020–2023 tärkeimmiksi työsuojelun vastuualueiden toimintaan vaikuttaviksi ilmiöiksi on tunnistettu työolot, pirstaloituva työelämä, työn kuormittavuus, jatkuva uudistuminen, tieto ja digitalisaatio. Valvonnan keinoja monipuolistetaan, viestintää ja muita valvontaa tukevia toimenpiteitä tehostetaan, toimintatapoja yhtenäistetään koko valtakunnan tasolla sekä vastuualuerajat ylittävää yhteistyötä ja valtakunnallisia yhteisiä tehtäviä lisätään.

”On erittäin tärkeää, että yhteistyö muiden työsuojelutoimijoiden kanssa sisältyy tavoitteisiin. Yhteisillä toimilla on saatavissa enemmän vaikuttavuutta työpaikkojen työsuojelun tason parantamisessa. Tiedonvaihto eri viranomaisten tiedonsaantioikeuksien puitteissa tehostaa sekä viranomaisten että työpaikkojen toimintaa”, totesi ministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen puheen kokonaisuudessaan löydät täältä.

Seminaarin esitysaineistot

Hallitusohjelman toimeenpano – Työsuojelun vastuualueiden toiminta 2020–2023
Valvontajohtaja Arto Teronen, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

Tieto johtamisessa ja päätöksenteossa
Johtava asiantuntija Eeva Hellström, SITRA

Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle
Tutkija Maria Tiikkaja, Työterveyslaitos

Tiedolla johtamisen mahdollisuuksia työsuojelun valvonnan tukena
Ylitarkastaja Antti Ikonen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

päivitetty 17.10.2023 – Seminaarin esitysaineistot lisätty