Ministerit keskustelevat Brysselissä työelämän yhdenvertaisuudesta ja Ukrainan pakolaisten vastaanotosta

Verkkouutinen 14.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 14.3.2022 10.13 
Tiedote 68/2022 


EU-maiden työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaavien ministerien kokouksen aiheena on muun muassa pörssiyhtiöiden hallintoneuvostojen tasa-arvo, rekrytointisyrjinnän ehkäisy ja työelämän monimuotoisuuden lisääminen. Lisäksi ministerit keskustelevat Ukrainan pakolaisten vastaanotosta.

Työllisyys-, sosiaali-, terveys ja kuluttajasuoja-asioiden neuvoston (TSTK) kokous järjestetään Brysselissä 14.3.2022. Neuvoston kokouksessa Suomea edustavat työministeri Tuula Haatainen ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Neuvostossa käydään kolme keskustelua. Ensimmäisen periaatekeskustelun teemana on syrjinnän ehkäiseminen rekrytoinnissa ja monimuotoisuuden edistäminen työelämässä. Keskusteluissa jaetaan kokemuksia ja työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi. Suomi esittelee kokouksessa rekrytointisyrjintää koskevia toimenpiteitä sekä muun muassa työelämän monimuotoisuutta koskevaa ohjelmaa. 

”Monimuotoisuus ja syrjinnän ehkäiseminen ovat avainasemassa kun edistämme maahanmuuttajien työllistymistä ja Suomen mahdollisuuksia houkutella osaavaa työvoimaa, kansainvälisiä opiskelijoita ja sijoituksia. Työyhteisön monimuotoisuus on myös yrityksille kilpailuetu”, työministeri Tuula Haatainen kertoo.

Ministerit keskustelevat myös ikääntyneiden työelämään osallistumisen edistämisestä. Suomi esittelee muun muassa eduskunnalle keväällä annettavaa esitystä 55-vuotta täyttäneiden työllistämisen edistämisestä, jonka tarkoitus on parantaa ikääntyneiden osallisuutta työmarkkinoilla.

”Pitkäikäisyys on yhteiskuntamme menestystarina. Hyvinvointitalouden hengen mukaisesti aktiiviseen ja terveeseen ikääntymiseen, osaamiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen investoiminen tukee pidempiä työuria.” sanoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Neuvoston asialistalla myös Ukrainan tilanne

Ministerit keskustelevat myös Ukrainan pakolaisten vastaanotosta. Neuvostolle esitellään Eurooppaan Ukrainasta saapuvien pakolaisten tukemista koskeva Cohesion Action for Refugees in Europe (CARE) –aloite. Ministeri Haatainen käyttää asiasta puheenvuoron. Lisäksi ministeri Haatainen osallistuu lounaalle, jossa ministerit keskustelevat Ukrainan tilanteesta Punaisen Ristin kanssa.

Suomi on varautunut vastaanottamaan pakolaisia Ukrainasta. Tilapäistä suojelua saavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet pyritään tunnistamaan ja ohjaamaan henkilöt tarvittavien palveluiden piiriin. Tilapäistä suojelua saaville tarjotaan myös tarvittaessa tartuntatautien seulontatutkimuksia sekä rokotuksia.

Kokouksessa on lisäksi tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys direktiivistä julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Suomi tukee yleisnäkemyksen hyväksymistä.

Lisätietoja:
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, STM, p. 040 450 9077, [email protected]
asiantuntija, Juuli Hakulinen, STM, p. 0295 163 651, [email protected]
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131, [email protected]
työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, TEM, puh. 0295 047 353, [email protected]