Murupolku - Usein kysytty kysymys

Mitä seuraamuksia on CE-merkinnän väärentämisestä?

Koneet ja laitteet

CE-merkinnän väärentämistapauksiin sovellettavat menettelyt, toimet ja seuraamukset vaihtelevat kunkin jäsenmaan kansallisen hallinnollisen ja rikoslainsäädännön mukaan. Rikoksen vakavuudesta riippuen taloudelliset toimijat voidaan tuomita sakkoihin ja joissain tapauksissa vankeuteen. Tuote voidaan poistaa tai vetää pois markkinoilta.

Jos tuotteen ei kuitenkaan katsota aiheuttavan välitöntä vaaraa, valmistajalle voidaan antaa mahdollisuus huolehtia siitä, että tuote vastaa lainsäädännön asettamia vaatimuksia, eikä valmistajaa velvoiteta vetämään tuotetta pois markkinoilta.

 

17.10.2023