Murupolku - Usein kysytty kysymys

Mitä toimenpiteitä työpaikalla pitää tehdä neulanpistotapaturmien ehkäisemiseksi?

Biologiset tekijät

Laki edellyttää, että työnantajan pitää terveydenhoitoon liittyvissä tehtävissä tunnistaa pisto- ja viiltotapaturmien vaarat ja arvioida niihin liittyvät riskit. Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijöilleen mahdollisuus tarvittaviin rokotuksiin. Lisätietoja saa työterveyshuollosta.

Lisäksi tartuntavaaran ehkäisemiseksi on

  • luovuttava terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä (esim. annetaan lääkitys pistoksen sijaan suun kautta, jos se on mahdollista)
  • otettava käyttöön turvaneulat, jos sellaisia on saatavilla
    (mikäli saatavilla on myös muita turvallisuusteknisellä suojamekanismilla varustettuja teräviä instrumentteja, esim. kirurgin veitsiä, tulee niitä käyttää)
  • kiellettävä neulan hylsytys eli neulan laittaminen takaisin neulansuojukseen käytön jälkeen
  • käytettävä neulojen ja muiden käytettyjen teräväesineiden hävittämiseen ainoastaan hyväksyttyjä riskijäteastioita
  • laadittava menettelytapaohjeet pisto- ja viiltotapaturman varalle.
17.10.2023