Murupolku - Usein kysytty kysymys

Mitä tulee huomioida luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lomauttamisessa?

Lomautus

Henkilöstön edustajana toimivan luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun voi lomauttaa irtisanomisperusteilla.

Henkilöstön edustajan lomauttaminen on sallittu tilanteessa, jossa työ päättyy kokonaan eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu lomautetaan viimeisinä edellyttäen, että he ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta kykenevät selviytymään jäljellä olevista tehtävistä. (KKO 2001:6, KKO 1995:206)

17.10.2023