Murupolku - Usein kysytty kysymys

Miten ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus varmistetaan?

Ulkomainen työntekijä
Työnteko-oikeus varmistetaan ulkomaisen työntekijän passista taikka muusta virallisesta matkustusasiakirjasta (esim. henkilökortti), josta selviää kansalaisuus. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat tarvitsevat työntekoa varten yleensä joko työntekijän tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan, jolloin työnteko-oikeus todetaan oleskelulupakortista. Joissakin erikseen laissa säädetyissä tilanteissa työnteko Suomessa on sallittu ilman oleskelulupaa. Jos olet epävarma, ole yhteydessä esimerkiksi Maahanmuuttovirastoon varmistuaksesi työnteko-oikeudesta.
17.10.2023