Näin torjut kvartsipölyä rakennustyömaalla -infotilaisuuksia ympäri Suomea

Verkkouutinen 3.4.2023

Työterveyslaitos on saanut valmiiksi ja julkaissut kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa -tutkimushankkeen. Hankkeessa laadittiin 33 ohjekorttia yritysten hyödyksi ja avuksi pölynhallintaan.

Ohjekorteissa esitetään eri riskienhallintaan toimenpiteitä, joilla altistuminen kvartsipölylle voidaan estää tai sitä oleellisesti vähentää. Hankkeessa toteutettiin mittava määrä rakentamisen eri työvaiheisiin liittyviä kvartsipölymittauksia ja näin selvitettiin todellista altistumista eri työvaiheissa.

Hyvien pölynhallintamenettelyjen edistämiseksi  aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet järjestävät yhdessä alan keskeisten toimijoiden – Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro ja Rakennusteollisuus RT – kanssa alueelliset infotilaisuudet.

Tilaisuuksien sisältö on seuraavanlainen:

  • Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen edustajat kertovat tutkimushankkeesta, sen menetelmistä ja tuotoksista.
  • Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen näkemys ja kannanotto tutkimushankkeen myötä laadittuihin ohjekortteihin ja niiden hyödynnettävyyteen
  • Yritysesimerkki pölynhallinnan kokonaisuuden toteutukseen

 Alueelliset tilaisuudet ovat:

  • Helsingissä 27.4.2023 klo 13–15
  • Turussa 4.5.2023 klo 13–15
  • Tampereella 24.5.2023 klo 13–15
  • Oulussa 6.6.2023 klo 13–15
  • Kuopiossa 12.6.2023 klo 13–15

Infotilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit löytyvät tältä sivulta