Nollasopimus ja muu vaihteleva työaika – kysymyksiä ja vastauksia

Verkkouutinen 13.9.2022

Vaihteleva työaika tarkoittaa nollatuntisopimusta, töihin kutsumista tarvittaessa tai työaikaa, joka vaihtelee esimerkiksi välillä 10–30 tuntia viikossa. Vaihtelevaa työaikaa koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.8.2022. Alla on kysymyksiä ja vastauksia koskien vaihtelevaa työaikaa.

Miten saan palkkaa, jos sairastun? | Millaisen korvauksen voin saada, jos työvuoro perutaan?Voinko päättää itse, mitä työvuoroja otan vastaan? | Saanko palkkaa irtisanomisajalta? | Milloin työnantajan tulee nostaa vähimmäistyöaikaani?

Miten saan palkkaa, jos sairastun?

Saat palkkaa, jos työkykyisenä olisit ollut töissä. Eli jos:

 • työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon
 • työvuorosta on muutoin sovittu
 • tai muuten on selvää, että olisit työkykyisenä ollut työssä. Esim. jos olet säännönmukaisesti ollut tietyn päivän töissä.

Millaisen korvauksen voin saada, jos työvuoro perutaan?

Jos työvuoro perutaan alle 48 tuntia työvuoron alkamisesta, saat perutusta työvuorosta palkkaa tai kohtuullisen korvauksen.

 • Voit saada palkkaa, jos työaika alittaa sovitun vähimmäistyöajan, tai jos kyseessä oli työvuoroluettelon ulkopuolelta sovittu lisätyö tai ylityö.
 • Jos et ole oikeutettu palkkaan, voit saada kohtuullisen korvauksen haitasta. Korvauksen määrään vaikuttaa ansionmenetys, miten myöhään peruutus tuli ja oliko sinulla mahdollisuus varautua siihen.
 • Huom: Työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu, tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä!

Voinko päättää itse, mitä työvuoroja otan vastaan? 

Riippuu siitä, onko kyse vähimmäistyöaikaan kuuluvista tunneista vai ei. Myös sillä on merkitystä, onko tunnit merkitty työvuoroluetteloon vai ei. Alla olevasta esimerkistä näet, miten missäkin tapauksessa työvuoroista sovitaan. Taulukossa on kuvattu työtunnit yhdeltä työviikolta. Työajaksi tässä on sovittu 10–40 t/vko, ja esimerkkiviikolla työnantaja teettää työntekijällä yhteensä 20 tuntia töitä.

Vähimmäistyöaika 10 tuntia Työvuoroluetteloon merkitty lisäksi 5 tuntia Työvuoroluettelon lisäksi 5 tuntia
 • Nämä tunnit työnantaja on sitoutunut tarjoamaan ja työntekijä tekemään.
 • Työnantaja merkitsee tunnit ajoissa työvuoroluetteloon.
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota eikä työntekijällä velvollisuutta vastaanottaa näitä tunteja.
 • Ennen työvuoroluettelon tekoa kysyttävä, missä määrin ja millä edellytyksillä työntekijä voi ottaa työtä vastaan.
 • Lisätyötä saa teettää vain työntekijän suostumuksesta. 
 • Suostumuksen voi antaa kutakin kertaa varten tai lyhyehköksi ajaksi kerrallaan.

 

Saanko palkkaa irtisanomisajalta?

 • Sinulla on oikeus saada irtisanomisajalta säännönmukainen palkka.
 • Säännönmukainen palkka saadaan selville, kun lasketaan 12 edellisen viikon keskimääräinen viikkotyöaikasi.
 • Jos irtisanomisaikana työtuntisi alittaa keskimääräisen työajan, työnantaja korvaa tästä johtuvan ansionmenetyksen.
 • Korvausta ei saa, jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, tai jos et suostu tai pysty tarjottuun työhön.

Milloin työnantajan tulee nostaa vähimmäistyöaikaani? 

Silloin, kun todellinen työvoiman tarve on isompi kuin vähimmäistyöaikasi. Tarve arvioidaan seuraavasti:

 • Työnantajan on vuoden välein tarkasteltava toteutuneiden työtuntien määrää ja työvoiman tarvetta. 
 • Jos tarkastelu osoittaa, että vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, sinulle on kuukauden kuluessa tarjottava sen nostamista niin, että se vastaa tarkastelun tulosta. 
 • Työnantajan on annettava sinulle kirjallinen selvitys tehdystä tarkastelusta, jos pyydät sitä.

Lisätietoa