Nuorten työssäoppimisen turvallisuus pääosin hyvällä tolalla

Mediatiedote 29.3.2023

Suomessa on eri työpaikoilla runsaslukuinen määrä opiskelijoita työssä oppimassa. Myös vaarallisissa töissä. Työsuojeluviranomaiset ovat viimeisen parin vuoden aikana opastaneet ja valvoneet tehostetusti oppilaitoksia työturvallisuudessa.

”Olemme pyrkineet tukemaan erityisesti sitä, että työssäoppimisessa hallittaisiin työtapaturmien torjunta, fyysinen kuormitus sekä kemiallisten- ja biologisten tekijöiden riskit”, sanoo ylitarkastaja Jan Mikkonen.

Vuosina 2020–2022 työsuojeluviranomaiset tekivät reilut 200 opastavaa tarkastusta eri oppilaitoksiin ympäri maata. Työsuojelutarkastukset kohdistettiin erityisesti vaarallisia töitä alle 18-vuotiailla teettäviin oppilaitoksiin.

”Selvitimme, miten oppilaitos varmistaa työssäoppimisen turvallisuuden. Useat työpaikat kokivat, että yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli ollut puutteellista. Esimerkiksi oppilaitoksen työhön ohjaaja oli vain käväissyt pikapikaa nuoren asioissa työpaikalla”, kertoo Jan Mikkonen.

Sen sijaan työpaikalla nuoren perehdys ja ohjaaminen olivat pääosin asiallista ja turvallisuudesta oli huolehdittu. ”Nuorille ohjattiin tehtäviä, joihin heillä oli kypsyyttä ja valmiuksia. Esimerkiksi rakennustyömaalla nuorelle ei annettu hommia, jotka olisivat olleet hänelle liian haastavia tai vaarallisia”, ylitarkastaja Jan Mikkonen toteaa.

Työsuojeluviranomaiset antavat kiitosta työpaikkojen pääosin vastuulliselle otteelle. Työpaikoilla oli nimetty opiskelijoille ohjaajat, nuoria valvottiin eikä jätetty yksin.  ”Nuorten pitää saada harjoittelusta oppia. He voivat mainiosti tehdä myös vaarallisia töitä, kunhan se on työpaikalla toteutettu hallitusti”, painottaa ylitarkastaja Jan Mikkonen.

Valvonnan yhteydessä saadun palautteen perusteella työpaikat toivovat enemmän yhteistyötä koulun kanssa. ”Oppilaan osaamistaso olisi hyvä varmistaa ennen harjoittelua niin, että oppilaan työssä tarvittavien tiedot ja taidot olisivat riittävät”.

Alle 18-vuotiaalle nuorelle vaarallisen työn aloittamisesta on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tekovastuu koulutuksen järjestäjällä yhdessä työnantajan kanssa.
Nuorelle työntekijälle vaarallisista töistä on ilmoitettava – työpaikkatiedote (pdf).

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jan Mikkonen, p. 0295 018 163, [email protected]
Työsuojeluviranomaisten työssä oppimisen turvallisuuden hanke