Nurmijärvellä ja Keravalla valvotaan työpaikkojen radonia

Mediatiedote 31.8.2021

Työsuojeluviranomainen valvoo tänä syksynä Nurmijärvellä ja Keravalla työpaikkojen radonia. Valvonta kohdistetaan työpaikkoihin, joissa on toimintaa maan tasalla tai kellarikerroksessa. Tarkastuksilla valvotaan, että työpaikalla on tehty radonmittaukset ja toteutettu mittaustulosten perusteella tarvittavat toimenpiteet. Tarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Nurmijärvi ja Kerava lisättiin joulukuusta 2018 alkaen niin kutsutuiksi radonkunniksi, joissa mittaukset työpaikoilla ovat pakollisia. Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Vain joka kolmas työpaikka oli tehnyt radonmittaukset

Työsuojeluviranomaiset ovat keränneet radonvalvonnan tietoja vuodesta 2019 lähtien. Valvonnassa on tarkastettu Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa, Kirkkonummella, Sipoossa ja Siuntiossa 943 sellaista työpaikkaa, jossa radonmittaukset tulee olla tehtyinä. Näistä työpaikoista vain 324 oli tehty mittaukset (34 prosenttia valvontakohteista). Mittaukset olivat siis tekemättä 619 työpaikalla (66 prosenttia valvontakohteista). 

Työpaikat: radonmittaus kannattaa aloittaa heti

Jos Nurmijärvellä tai Keravalla sijaitsevan työpaikan radonmittaus on tekemättä, se kannattaa aloittaa nyt. Mittaus kestää kaksi kuukautta. Ohjeet mittaukseen löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivulta Radon työpaikoilla.

Radonmittaukset koskevat myös monia sellaisia työpaikkoja, jotka sijaitsevat muualla kuin nyt tarkastettavissa kunnissa. Säteilyturvakeskuksen verkkosivuilta löytyy tietoa siitä, missä tapauksissa työpaikan tulee selvittää radonpitoisuus ja missä kunnissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Radonmittausten tekeminen on työnantajan vastuulla.

Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta, jolloin sieltä lähetetään mittauspurkit työpaikalle.

Tietoa radonista:
> Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: Radon
> Säteilyturvakeskus: Radon työpaikoilla
> Säteilyturvakeskus: esite Radon työpaikoilla
> Säteilyturvakeskus: Alueet, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Petri Saukkoriipi, 0295 016 603, [email protected]
Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki, 0295 016 295, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Etelä-Suomen aluehallintovirasto