Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olemme aatteellinen yhdistys ja olemme tekemässä sopimusta alihankinnasta. Koskeeko tilaajavastuulaki tilaajina myös meitä?

Tilaajavastuu

Tilaajavastuulaki koskee myös aatteellista yhdistystä tilaajana, jos yhdistyksellä on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä. Tilaajia ovat elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin elinkeinotoimintansa aloittamisesta:

 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö (myös asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö)
 • osuuskunta
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa luvanvaraista elinkeinoa (elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:ssä mainitaan nämä elinkeinot) tai jolla on elinkeinotoimintaa varten pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai jonka palveluksessa on muu henkilö kuin aviopuoliso tai yrittäjän alaikäinen tai muuten holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi
 • keskinäinen vakuutusyhtiö
 • säästöpankki
 • hypoteekkiyhdistys
 • aatteellinen yhdistys tai säätiö, jos sillä on elinkeinotoiminnan harjoittamista varten pysyvä toimipaikka tai palveluksessa vähintään yksi työntekijä
 • vakuutusyhdistys
 • valtion liikelaitos
 • asumisoikeusyhdistys
 • ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka perustaa Suomeen sivuliikkeen
 • eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä ja muualla rekisteröity etuyhtymä, joka perustaa Suomeen toimipaikan
 • eurooppayhtiö ja eurooppaosuuskunta.

Myös vastaava ulkomainen yritys on tilaaja.

Lisäksi tilaajia ovat valtio, kunta, kuntayhtymä, Ahvenanmaan maakunta, Ahvenanmaan maakunnan kunta tai kuntayhtymä, seurakunta, seurakuntayhtymä, muu uskonnollinen yhdyskunta ja muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö.

Maatalouden ja kalastuksen yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä kotitaloudet eivät ole tilaajavastuulain tarkoittamia tilaajia.

17.10.2023