Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olemme hankkineet ennen sopimuksen solmimista tilaajavastuuselvitykset, joiden perusteella sopimuskumppani on huolehtinut velvoitteistaan. Nyt saman sopimussuhteen aikana alihankkija on toimittanut uuden veronmaksuasioita koskevan selvityksen, josta ilmenee, että veroja on maksamatta. Voimmeko maksaa alihankkijan laskun, vaikka alihankkijalle on kertynyt sopimussuhteen aikana verovelkaa?

Tilaajavastuu

Tilaajan on hankittava ennen sopimuksen solmimista tilaajavastuuselvitykset ja säilytettävä nämä selvitykset vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt. Vaikka myöhemmin sopimussuhteen kestäessä toimitettavista selvityksistä ilmenisi lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntejä, tilaaja ei voi tilaajavastuulain perusteella jättää laskuja maksamatta. Laskujen maksu kuten muidenkin sopimusvelvoitteiden täyttäminen määräytyy osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

17.10.2023