Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olemme tehneet sopimuksen rakennustyöstä. Sopimuskumppaniyritys on toiminut jo 20 vuotta, eikä meillä ole syytä epäillä lakisääteisten velvoitteiden laiminlyöntiä. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä saman sopimuskumppanin kanssa. Pitääkö tilaajavastuuselvitykset silti hankkia?

Tilaajavastuu

Rakentamistoimintaan liittyvissä sopimuksissa tilaaja ei vapaudu selvitysvelvollisuudesta sillä perusteella, että sopimuspuolen toiminta on vakiintunutta tai että sopimuspuolten välinen sopimussuhde on vakiintunut. Eli tilaajan on hankittava selvitykset ennen sopimuksen solmimista.

17.10.2023