Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olemme tekemässä sopimusta kevytyrittäjän kanssa. Mitä selvityksiä kevytyrittäjästä tulee hankkia?

Tilaajavastuu

Tilaajan on hankittava selvitykset myös kevytyrittäjän velvoitteidenhoidosta. Selvityksiä ei voi antaa kevytyrittäjän puolesta laskutuspalvelu.

Jos sopimuksen mukaista työtä suorittaa vain kevytyrittäjä itse, tilaajavastuulakia sovelletaan, mikäli kyse on rakentamistoimintaa koskevista työsuoritteista. Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä sitä ei ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin. Tällöin tilaaja pyytää sopimuspuolelta vapaamuotoisen selvityksen siitä, että sitä ei ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin. Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei sitä merkitä julkiseen verovelkarekisteriin. Tilaajan on pyydettävä veronmaksuasioita koskeva todistus suoraan sopimuspuolelta. Kevytyrittäjä saa itseään koskevan todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelusta.

Jos työtä tilaajalle suorittaa kevytyrittäjän työntekijä, sovelletaan tilaajavastuulakia myös muissa kuin rakentamistoimintaa koskevissa sopimuksissa. Tilaajan tulee tällöin hankkia edellä todettujen selvitysten lisäksi työntekijän eläkevakuuttamista koskeva selvitys, sovellettavaa työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja koskeva selvitys, työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys sekä rakentamistoiminnassa lisäksi todistus tapaturmavakuuttamisesta.

17.10.2023