Murupolku - Usein kysytty kysymys

Aloitin työskentelyn kotihoidossa, missä teen kotikäynnit asiakkaiden luo yleensä yksin. Minulla ei ole ollut tietoa asiakaskohteiden tilanteista etukäteen. Eteeni on jo tullut kohteita, joissa on tarve olla yhteydessä esimieheen tai työkaveriin. Miten näissä tilanteissa tulee toimia? Tuleeko työnantajan antaa käyttööni puhelin?

Yksintyöskentely

Työnantajan on huolehdittava, että yksintyöskentelyyn liittyvä haitta tai vaara on mahdollisimman vähäinen myös asiakkaan kotona tehtävässä työssä. Työnantajan on selvitettävä haitta- ja vaaratekijät asiakaskohtaisesti, jotta yksityöskentelyyn liittyvät riskit tulevat huomioitua töiden ennakkosuunnittelussa ja työntekijän perehdyttämisessä. Työnantajan on järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon esim. sinun ja työnantajan tai toisen työntekijän välillä. Työnantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. Ota asiassasi yhteyttä esimieheesi, jonka vastuulla on esim. riskien arviointi, tarpeellisten työvälineiden hankinta sekä perehdyttäminen.

17.5.2024