Murupolku - Usein kysytty kysymys

Olen raskaana ja synnytän opintovapaan aikana. Onko työnantaja velvollinen maksamaan minulle äitiysrahaa ja millä ehdoilla?

Opintovapaa

Työnantajalla ei ole työsopimuslakiin tai opintovapaalakiin perustuvaa palkanmaksuvelvollisuutta perhevapaiden aikana. Perhevapaisiin liittyvistä palkallisista jaksoista ja palkanmaksun edellytyksistä on sovittu eri alojen työehtosopimuksissa. Tarkista, mitä omassa työsuhteessasi noudatettavassa työehtosopimuksessa on sovittu palkanmaksusta perhevapaan aikana.

17.10.2023