Omavalmisteiset kärryt kaatuivat ja alaikäinen harjoittelija loukkaantui – tuomio työturvallisuusrikoksesta

Julkaisuajankohta 7.2.2024 15.22
Tiedote

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Maarla Oy:lle 5 000 euron yhteisösakon sekä yhtiön toimitusjohtajalle, työnjohdon esihenkilölle ja työnjohtajalle päiväsakkoja työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 2.2.2024.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä oli tapaus, jossa alaikäinen nuori loukkaantui keväällä 2021 tehdessään työharjoittelua metallialan yrityksessä Viitasaarella. Työharjoittelija oli lastannut levyaihioita levykärryyn ja lähtenyt siirtämään sitä. Kärryn etupyörät kääntyivät, minkä seurauksena kärryt kaatuivat ja osa levyistä putosi työharjoittelijan päälle. Syytteessä oli kyse työturvallisuuspuutteista, jotka oli havaittu työharjoittelijalle sattuneen työtapaturman tutkinnassa.

Kärryt olivat jo aiemmin aiheuttaneet läheltä piti -tilanteita 

Työpaikalle oli hankittu kärryjä, joiden toiminnassa tai turvallisuudessa ei kärryjen luovuttajalta saadun tiedon mukaan ollut havaittu puutteita. Työpaikalla oli päätetty valmistaa itse lisää vastaavia levykärryjä. Kärryistä oli valmistettu mallikappale, jonka käytettävyyttä ja turvallisuutta oli testattu. Kärryjen valmistamisesta vastuussa ollut henkilö oli tämän jälkeen oma-aloitteisesti tehnyt valmistettaviin kärryihin muutoksia sijoittamalla renkaat kärryn kulmien sijaan sisemmäs, jolloin kärryistä oli tullut kiikkerämmät. Omavalmisteisten kärryjen käytössä oli ilmennyt läheltä piti -tilanteita, joista silloinen työnjohtaja ei kuitenkaan ollut ilmoittanut eteenpäin.

Toimitusjohtaja ei ollut huolehtinut kärryjen vaarojen arvioinnista

Käräjäoikeus katsoi yhtiön toimitusjohtajan tulleen tietoiseksi, että levykärryjen malli oli muuttunut mallikappaleesta, eikä käyttöön otettuun uuteen kärrymalliin ollut tehty työturvallisuussäännösten edellyttämää vaarojen arviointia. Toimitusjohtaja oli menetellyt huolimattomasti jättäessään huolehtimatta vaarojen arvioinnin tekemisestä taikka sellaisen teettämisestä. Lisäksi käräjäoikeus katsoi toimitusjohtajan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia, että omavalmisteisiin kärryihin laaditaan työntekijöiden saatavilla olevat käyttöohjeet. Toimitusjohtajan katsottiin laiminlyöneen myös velvollisuutensa riittävästi valvoa alaistensa työturvallisuusvelvoitteiden noudattamista.

Työharjoittelijaa ei opastettu kärryjen käytössä 

Käräjäoikeus katsoi tulleen näytetyksi, ettei työharjoittelijalle ollut annettu tietoa kärryjen käytöstä eikä kärryihin liittyvästä kaatumisriskistä, joten työharjoittelijalle ei ollut annettu riittäviä tietoja työpaikan vaaratekijöistä. Näin ollen työharjoittelijan opetus ja perehdytys oli ollut puutteellista. Käräjäoikeus piti perehdytyksen laiminlyöntiä vakavana ottaen huomioon levykärryjen vaarallisuus ja niiden keskeisyys nuoren työharjoittelijan työssä. Käräjäoikeus katsoi riittävän perehdytyksen varmistamisen olleen työnjohtajan vastuulla. Työnjohdon esihenkilön olisi puolestaan tullut kiinnittää työnjohtajan huomiota sen varmistamiseen, että työharjoittelija uutena ja nuorena työntekijänä perehdytetään asianmukaisesti työn vaaratekijöihin.

Työvälineille on tehtävä järjestelmällinen vaarojen arviointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että myös riskittömiksi mielletyille työvälineille tulee tehdä järjestelmällinen vaarojen arviointi. Työntekijöiltä kerättävä palaute mahdollisista turvallisuuspuutehavainnoista on oiva osa vaarojen arviointia, mutta se ei yksinään täytä työturvallisuussäännösten vaatimuksia. 

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 23/1168. Tuomio ei ole tiedotteen julkaisuhetkellä lainvoimainen.

Työsuojelu Työsuojeluviranomainen