Onko remontti tulossa – tiedätkö kuinka purettavan asbestirakenteen kanssa pitää toimia?

Verkkouutinen 2.2.2023

Työsuojeluviranomaisella on neuvontaosasto asumisen ja rakentamisen Asta-messuilta 3.–5.2.2023 Tampereella. Osastolla neuvotaan, kuinka asbestirakenteen kanssa pitää toimia. ” Korjaushankkeessa tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työn luonteesta”, kertoo ylitarkastaja Jarmo Lumme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Lainsäädännön mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta vastaavaa tahoa, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka, jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa. Jarmo Lumme tarkentaa, että käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

Korjaushankkeessa tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Selvityksen tulisi olla niin järjestelmällistä ja luotettavaa, että sen perusteella voidaan tehdä asianmukaiset johtopäätökset työn luonteesta.

Asbestiin ja rakentamiseen liittyvä tietopaketti löytyy Tyosuojelu.fi -verkkopalvelusta.

Asbestipurkutyötä saavat tehdä luonnolliset henkilöt kuten yksityinen henkilö tai elinkeinonharjoittaja sekä oikeushenkilöt kuten esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt, jotka ovat saaneet siihen luvan.

Lupaviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue pitää lupa-asioiden käsittelemiseksi ja työsuojelun edistämiseksi sekä asianmukaista valvontaa varten asbestipurkutyöluvista rekisteriä.

Asta-messuilla työsuojeluviranomaisen osaston numero on A70. Osastolla saa tietoa asbestin lisäksi pietalorakentajan työturvallisuusvastuista.

Lisätiedot:
Ylitarkastaja Jarmo Lumme,  [email protected], 0295 018 692
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue